Page 376 - geschiedenis
P. 376

362 SMM in Indonesië 1939-2005
Tijdens de CGE werd ook aandacht besteed aan de verschuiving die in de congregatie plaats vindt van oud naar jong en van jong naar oud. Zelfs in Indonesië werd iets dergelijks zichtbaar. Was tijdens het kapittel 1999 de verhouding tussen missionarissen en Indonesiërs fifty-fifty, 8 Nederlanders en 8 Indonesiërs, nu waren van de 31 eeuwig geprofeste montfortanen er 7 Neder- landers (oud) en 24 Indonesiërs (jong) aan wie bijna alle belangrijke functies waren overgedragen. Deze ontwikkeling laat veranderingen zien in de manier van leven en werken. Je ziet de jonge geest die houdt van experimenteren en aanpassen. Van de ene kant zie je dat de discipline terugloopt, maar van de andere kant zie je de groei van een open sfeer en een vrije omgang. De oude garde montfortanen leeft en werkt met ervaringen en de jonge garde met spontaniteit. In 2003 krijgt Indonesië een nieuw bestuur en zal er het een en ander veranderen. Piet is reeds 10 jaar delegatie-overste en in de raad zit nog één missionaris, Joep van Lier. Er wordt vanuit gegaan dat in het nieuwe bestuur enkel jongeren zitting hebben. De leiding van het noviciaat is al 20 jaar in handen van Wim Peeters. Zijn taak zal het komende jaar overgenomen worden door pater Joseph Dwi Watun. Pater Arnold Suhardi komt klaar met zijn studie spiritualiteit in Rome en kan toegevoegd worden aan het vormingsteam van het scholasticaat. Het jaar 2003 zal het jaar zijn dat Indonesië een nieuwe toekomst begint. Daarom, liet Piet weten, zal Indonesië nog even wachten met deelname aan internationale communiteiten, want er moeten nog confraters op studie gestuurd worden als voorbereiding op hun taak in de opleiding en pastoraal.
Na een follow-up van het afgelopen generaal kapittel, een gesprek over de financiën, de betekenis van refoundation en zending, werd de CGE gesloten met de afkondiging dat vóór het aanstaande generaal kapittel mei 2005, iedere entiteit een canonieke visitatie zal krijgen en dat de komende CGE gehouden wordt van 7 tot 17 oktober 2003 in Saint Laurent-sur-Sèvre. De aanwezigen konden na een interessante ontmoeting terug naar huis met het gegeven in hun achterhoofd dat het zwaartepunt van de actieve congregatie, die Montfort stichtte, vrij snel van het Noorden naar het Zuiden verschuift, maar dat ondanks deze ontwikkeling iedere montfortaan op zijn manier dient bij te dragen aan het uitdragen van de montfortaanse zending. De oude provincies mogen niet ophouden hun kennis en ervaring door te geven aan de jongere entiteiten en de jongere entiteiten dienen zich internationaal op te stellen.
Wat gebeurde er verder...
Het gevoel van vrede en rust werd wreed verstoord door ongeregeldheden en wreedheden in verschillende regio’s. Het meest opvallend gebeuren was op 12


   374   375   376   377   378