Page 378 - geschiedenis
P. 378

364 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
zwemmen. Toevalligerwijze kwam een vrouw baden, die bij het zien van de ongelukkige drenkeling te hulp kwam en frater Borgias redde. De frater bleek tijdens het zwemmen overmand te zijn door kramp in zijn been. Er bleef niets anders over dan hem naar de pastorie te brengen om te bekomen. Een stoute confrater gaf als commentaar: "Gelukkig gaat de eerste mis door, het zou zo- maar een requiemdienst geweest kunnen zijn".
De voorbereiding op de eeuwige professie van frater Herman en Anton verliep beter. Zij mochten na een degelijke voorbereiding op 19 januari 2003 hun eeuwige geloften uitspreken in Bandung.
Bijeenkomst van communiteitoversten
In januari 2003 was er een oversten-bijeenkomst in Rumah Kencana, Bandung, voorafgegaan door een vergadering van het delegatie-bestuur en het uitspreken van de eeuwige geloften door de fraters Anton en Herman. De heer Hadi Supadma, een vooraanstaande leek van het bisdom, was uitgenodigd voor de aanwezige oversten zijn mening te geven over het thema: "Wat denken leken over het religieus leven"? Meneer Hadi beperkte zich tot het communiteits- leven, gebedsleven, sober leven, dienstbaarheid en toepassing van het charisma in de pastoraal. Volgens de spreker heeft er een verandering plaats in de relatie leek-priester die tot voor kort geassocieerd werd met de relatie herder-schapen. Dingen die tot voor kort monopolie van de priester waren, blijken beter gedaan te kunnen worden door een leek. We moeten de relatie priester-leek niet meer zien in de sfeer van herder, maar in de sfeer van "krachten gebruiken". Omdat we te maken hebben met een heterogene groep gelovigen, wordt van een priester aanpassingsvermogen gevraagd. Dienstbaarheid en een goede preek vragen van de priester een degelijk gebedsleven. De levenswijze van een priester is moeilijk eenvoudig of rijk te noemen. Arm-zijn is relatief en heeft te maken met de plaats waar hij leeft en werkt (stad of dorp) en de zienswijze van de geloofsgemeenschap. Tot op dit moment ziet de geloofsgemeenschap niet veel verschil tussen de manier van leven van de ene congregatie met de andere. Ze zien alleen een verschil indien de leden van een congregatie hun eigen specifieke toog dragen. De mensen zijn niet op de hoogte van het specifieke van een congregatie of orde. Er zijn heel wat taken die overgenomen kunnen worden door de leken. Is een priester en het kloosterleven relevant? Natuurlijk zijn ze relevant, want sommige taken en functies kunnen niet overgenomen worden.
Na meneer Hadi aanhoord te hebben gaf Piet Derckx enkele punten aan ter overweging. Sprekende over communiteitsleven en montfortaanse spiri- tualiteit zei hij: in een communiteit dient een familiaire geest te heersen van


   376   377   378   379   380