Page 382 - geschiedenis
P. 382

368 SMM in Indonesië 1939-2005
maar 5 minuten later werd hij aangesproken door een meneer die zei dat hij in toestel 326 moest zitten. Dus weer uit het toestel om toestel 326 op te zoeken. Omdat hij zich afvroeg, wie hij moest geloven, stelde hij aan iedere man of vrouw de vraag of deze Twin Otter inderdaad naar Kiunga vloog, want stel je voor... Bij allen was het antwoord hetzelfde, namelijk: Twin Otter met het vliegnummer 326 vliegt met een tussenlanding in Daru naar Kiunga. Dus bleef er niets anders over dan te geloven dat dit toestel dat 20 personen kon vervoeren inderdaad richting Kiunga zou vliegen.
Na drie uur vliegen met een tussenlanding in het stadje Daru over een maagdelijk oerwoud landden ze veilig in Kiunga. Het was een ware opluchting de confraters Mateus Juang, Aloisius Banggur, Ariston en de regionale overste pater Richard Larouche te zien. In nauwelijks vijf minuten waren ze in het bisdomhuis, waar Mgr. Gilles Coté en al de anderen verbleven. De bisschop bleek malaria te hebben en kwam heel even bij het eten goeiendag zeggen. De tweede dag van zijn verblijf begon in de kathedraal met een concelebratie en het bekijken van het bisdom-complex. Kathedraal is een groot woord voor een eenvoudig klein kerkje dat aan vernieuwing toe is. Het ligt precies naast het bisdomhuis. De nieuwe kathedraal was in aanbouw een halve kilometer verderop. Iets verder ligt het scholencomplex van de Broeders van Sint-Gabriël en het noviciaat van de Dochters der Wijsheid. In het noviciaat waren 4 novicen. Zowel voor de zusters als voor de broeders van St.-Gabriël bleek er toekomst te zijn; onlangs hadden drie broeders en één zuster hun eerste geloften gedaan. Voor de zusters was dat na bijna 50 jaar aanwezigheid.
Ofschoon Kiunga ver in de binnenlanden ligt, is het toch als bis- schopsstad gekozen vanwege de kopermijnen niet ver daar vandaan. Via pijpen wordt het koper vanuit de mijnen naar Kiunga getransporteerd, daar gedroogd, in containers geladen en via de Fly-rivier afgevoerd. Hoewel PNG rijk is aan olie en metalen is het erg afhankelijk van Australië. Alles wat je koopt in de winkels, komt uit Australië. Zo te zien is er praktisch geen industrie in het land. Het bisdom-complex is goed opgezet, je vindt er de huizen voor de werknemers, servicegebouwen voor auto's en opslagruimten met bouwmaterialen. Er is een algemene keuken, een klein huisje waar de bisschop woont, een groter huis voor de zusters en daarnaast een rehabilitatiecentrum voor invalide mensen, "Callan Service for disabled persons". Dit centrum staat onder leiding van de zusters. Iedere dag halen ze met een auto invalide mensen bij elkaar. Behalve voor slechtzienden, blinden en doven hebben ze ook aandacht voor mensen met een niet proportioneel lichaam en andere onvolmaaktheden. Het is een prachtig werk. Behalve therapie geven ze die mensen ook de gelegenheid om een of ander vak te leren.
Het bisdom telt 8 montfortanen, te weten Mgr. Gilles Côté (Canada), regionaal pater Richard Larouche (Canada), broeder Jacques Benoit (Canada),


   380   381   382   383   384