Page 385 - geschiedenis
P. 385

Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 371
terug met een grote takelwagen. Intussen was de wegenpolitie ook ter plaatse en die gaf meteen via een walkietalkie berichten door aan weet-ik-wie. Even daar- na kwamen twee Filippijnse zusters, die van iemand hadden gehoord dat er twee paters een ongeluk hadden gehad. Uiteindelijk werd alles prima en kostenloos geregeld en kon de reis verder gaan. Wel moest een van de voorbanden gewisseld worden, daarom stapte Piet in de auto van de zusters en ging Aloi samen met een politieagent naar een garage. Dat was de intocht in Tabubil. De zusters brachten de gestrande montfortanen naar de pastorie, waar een Indische priester pastoor was. Wie het allemaal geregeld had blijft onduidelijk, maar even daarna brachten de hulpvaardige zusters de montfortanen naar een Indonesiër afkomstig van Manado. Daar werden ze allerhartelijkst ontvangen met een lekker etentje. Bij terugkomst in Kiunga werden de avonturiers door de bisschop met een diepe zucht welkom thuis geheten. Deze avontuurlijke reis was tevens het einde van het bezoek van Piet aan zijn confraters in Kiunga. Op 23 april reisde hij terug naar Indonesië, vol lof over het werk dat zijn confraters daar deden. Hij schreef het volgende over de reis: "Tijdens mijn verblijf bij hen en de vele reizen die ik heb mogen maken, voelde ik me terug in mijn begin- periode op Borneo. In de zestiger en zeventiger jaren hadden we eenzelfde situatie daar. Werken in het bisdom Kiunga is nog echt pionierswerk, waarvoor missionarissen nodig zijn vol idealisme en een goede gezondheid. Over enkele maanden gaat een vierde Indonesische montfortaan er werken en hopelijk mogen er nog velen volgen".
In een gesprek met Mgr. Gilles, vroeg Piet wat voor soort missionaris hij nodig heeft. Zijn antwoord was: ik heb een missionaris nodig die onder de men- sen wil leven en werken, en niet iemand die boven hen staat. Een missionaris met weinig eisen, bereid de dorpen in te trekken. Een missionaris zonder problemen, die waar dan ook ingezet kan worden. Hij zou ook graag iemand hebben die rechten of economie wil studeren. Iemand die wil tekenen voor tien jaar mag rekenen op een studiebeurs van het bisdom.
De drie Indonesische confraters hadden in een gesprek met de delegatie- overste vragen over hun status. Ze zijn het eens met het plan om van de Papoea- missie een generale communiteit te maken. Nu is het een regio van de Canadese provincie. Maar wat betekent dat voor hen concreet? Piet liet hen weten dat zij juridisch lid blijven van de Indonesische delegatie, maar uitgeleend zijn aan de entiteit Papoea. Hierdoor zijn zij met alle rechten en plichten lid van de montfortaanse PNG delegatie.
Een ander punt dat besproken werd was de noodzaak van een apart huis voor de montfortanen. Ze woonden nu samen met niet-montfortanen in het bis- domhuis. Moesten ze apart gaan wonen? Ze kwamen tot de conclusie dat naar de toekomst toe dat montforthuis wel een optie was, maar nu hoefde dat nog niet, ze voelden zich prettig met andere priesters samen te leven.


   383   384   385   386   387