Page 388 - geschiedenis
P. 388

374 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
aangewezen tot vicaris van de delegatie-overste en Piet Derckx als econoom van de delegatie. Piet werd gevraagd een huis te zoeken dat kan dienst doen als Centrum voor de Montfortaanse Spiritualiteit. De raad benoemde pater Moko tot overste van Biara-Montfort in Sintang, pater Sumadi als hoofd van het pastoraal team Lanjing en pater Arifin als hoofd van het pastoraal team Putussibau. Joseph Jehara ging naar Manilla voor studie pastoraal. Pater Stef Seli werd hoofd van het pastoraal team in Benua Martinus, broeder Gunarto overste in Biara-Deo-Soli en pater Vely nam de plaats van pater Widodo over als overste van het scholasticaat. Pater Dwi Watun die bijna klaar is met zijn studie in Manilla, werd aangewezen om begin 2004 Wim Peeters te vervangen als novicenmeester. Pater Kasmir, delegatie-secretaris, bleef overste van de communiteit pastorale studie (Kompas) in Gunung Kencana, Bandung.
Toekomst montfortaans groot seminarie
Reeds vijf jaar lang had de directie van Bandung International School (BIS) laten merken graag het seminarie te willen kopen. Nu kwam het bericht naar buiten dat de school wilde uitbreiden. Zelfs had men Piet uitgenodigd bij hen te komen spreken over een eventuele overname. Piet, die toen nog delegatie- overste was, was op die uitnodiging niet ingegaan omdat een nieuw bestuur op komst was. Hij had hen laten weten die uitnodiging opnieuw te doen nadat er een nieuw bestuur was.
Op 20 mei 2003 was bij een vergadering van de vormingsleiders gespro- ken over de vraag: moet het scholasticaat verkocht worden? Moet het scho- lasticaat naar een andere stad verhuizen? Deze vragen kwamen naar voren na een evaluatie over het opleidingssysteem van de filosophisch/theologische faculteit Parahyangan (FF). Men was tot de conclusie gekomen dat het curriculum te academisch was en het aspect pastoraal te weinig aan bod kwam. Ook vond men dat de faculteit te weinig samenwerkte met de vormingsleiders van de diverse scholasticaten. Deze en nog andere klachten hadden al eens ertoe geleid dat de vormingsleiders aan de delegatieraad het voorstel hadden gedaan het scholasticaat te verkopen en te verhuizen naar Malang. Piet had ooit gesproken over die mogelijkheid met de generaal. Het bleek dat er van die kant geen bezwaren waren.
Tijdens de vergadering op 9 juni 2003 waarbij zowel het nieuwe als het oude bestuur aanwezig was, werd besloten het scholasticaat te verkopen en te verhuizen naar Malang met de aantekening dat alvorens definitief over te gaan tot een verkoop twee confraters naar Malang zouden gaan om duidelijke informatie te krijgen over de mogelijkheden aldaar. Er moet bij gezegd worden dat dit besluit werd genomen niet alleen op grond van bovengenoemde redenen,


   386   387   388   389   390