Page 390 - geschiedenis
P. 390

376 SMM in Indonesië 1939-2005
Survey naar Malang
Op 8 juli 2003 vertrokken Piet en Arnold Suhardi naar Malang om hun taak te vervullen. Arnold beschrijft deze taak aldus in zijn verslag: "Het doel van onze
reis was in verband met de verhuizing van het scholasticaat zoveel mogelijk informatie te verzamelen aangaande de academische situatie, koop van grond, bouw van een huis e.d.. Om inderdaad zoveel mogelijk informatie te verzamelen hadden we 10 dagen uitgetrokken van dinsdag 8 tot vrijdag 18 juli. Wij hoopten hierdoor in volle rust de zaken te bekijken, naar mensen te luisteren, te overwegen en te waarderen, zodat we bij thuiskomst aan de delegatieraad een gedegen aanbeveling kunnen geven bij het nemen van een besluit."
De twee confraters verbleven in het provincialaat van de karmelieten (O.Carm) op Jalan Talang 3, Malang. Provinciaal pater Herri liet weten bereid te zijn hen te vergezellen bij het bezoek aan de Hogeschool voor Filosofie en Theologie "Widya Sasana" (STFT) op Jalan Terusan Rajabasa no. 2. Met hem bezochten ze ook het scholasticaat S1 van de karmelieten dat precies naast de Hogeschool lag en even verderop het scholasticaat van de SVD. Hij liet weten dat de Karmelieten dit scholasticaat waarschijnlijk gingen verkopen omdat het te klein werd. Zou het iets zijn voor de montfortanen? Het lag gunstig dicht bij het scholencomplex, klaar om in te trekken, geen gedoe met bouwen. Maar er waren ook negatieve aspecten aan verbonden, namelijk het wonen naast de campus was niet bevorderlijk voor het sociale leven. Na het bezoek aan het scholasticaat ontmoetten Piet en Arnold de SVDer dr. Paul Klein. Bij het horen van het doel van hun bezoek bood hij hen meteen een stuk grond aan tegenover hun scholasticaat met een oppervlakte van 1000 m2. Maar zowel de vorm als de ligging van dat stuk grond bracht de twee montfortanen niet in bekoring.
Een dag later brachten ze opnieuw een bezoek aan STFT 'Widya Sasana'. Deze keer om een ontmoeting te hebben met de voorzitter van het instituut, de karmeliet pater Pidyarto. Een belangrijke ontmoeting, omdat ze informatie zouden krijgen over het curriculum en de academische gang van zaken. De uitslag hiervan zal zwaar wegen bij het wel of niet kiezen voor Malang als plaats voor de montfortaanse formatie. Pater Pidyarto liet weten dat hun school voor studenten van alle orden, congregaties en bisdommen open stond. Piet en Arnold ondervroegen Pidyarto over het curriculum, academische sfeer, pastorale oriëntatie, de mogelijkheid wekelijks een speciale dag te hebben voor de communiteit, de kosten, toegangsexamen en nog veel meer. Het resultaat was positief, de twee kregen de indruk dat er een goede samenwerking was tussen de Hogeschool en de communiteiten bij het bepalen en begeleiden van bijvoor- beeld de lagere wijdingen van lector-acoliet, de pastorale oriëntatie, het bepalen van het curriculum enz. De opleiding gaf een democratisch gevoel en de aanwezigheid van studenten uit 12 bisdommen en 6 congregaties plus diverse


   388   389   390   391   392