Page 391 - geschiedenis
P. 391

Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 377
zustercongregaties gaf een sfeer van pluralisme. De docenten waren wereld- heren en religieuzen.
Op vrijdag 11 juli ontmoetten Arnold en Piet de heer Didik Zaldy, toen ze met de karmeliet Albert naar de zus van pater Pidyarto gingen, die jarig was. Natuurlijk werd er gesproken over de reden van hun komst in Malang en na die gehoord te hebben bood de man van de jarige vrouw, Didik genaamd, aan om met Arnold en Piet locaties te bekijken die bouwrijp waren. Zo kwamen ze in Joyo Grand en zagen een stuk grond waarvan meneer Zaldy zei: 'Dit stuk grond is ready. Ready omdat de eigenaar eigendomspapieren heeft en de grond wil verkopen. Enkel een klein stukje (400m2) moet nog beschreven worden.' Vervolgens zei meneer Zaldy: "Hier kan naar water geboord worden, het ligt gunstig langs een bestaande weg met zicht op de stad Malang. Van hier tot de STFT is 5 km., een beetje bergop, maar met de fiets goed te bereiken. Er is elektriciteit en telefoon. Het ligt dicht bij de mensen tussen het huizencomplex Joyo Grand, Joyo Agung en het huizencomplex Graha Dewata. Geografisch gezien ligt het aan de noordkant van Malang. De vraagprijs is 100.000,– roepia per m2 ."
Piet en Arnold vergeleken de locatie Joyo Grand met de andere plaatsen die ze bekeken hadden, en kwamen tot de slotsom dat dit de meest geschikte plaats was om het scholasticaat te bouwen. Ze bezochten de eigenaar die van Piet en Arnold een duidelijk ja of nee wilde horen. Helaas konden ze dat niet geven. Ze belden Ignatius Widodo in Bandung om te vragen wat te doen. Door het "ja" van de delegatie-overste konden zij een optie op de grond doen, tot tevredenheid van de verkoper. Na de ontmoeting met de grondeigenaar bezochten ze de bisschop van Malang, Mgr. Herman J. S. Pandoyoputro, O.Carm. Een belangrijke ontmoeting omdat zonder toestemming van de bis- schop alles tevergeefs zou zijn. Ze maakten kennis en spraken over de bedoeling van hun komst en over de SMM-plannen hun scholasticaat naar Malang te verhuizen. De bisschop luisterde vol enthousiasme en zei blij te zijn met de komst van de montfortanen in zijn bisdom.
Na de ontmoeting met de bisschop belden ze meneer Zaldy om zijn hulp te vragen bij het onderhandelen over de prijs van de grond. Er werd een ont- moeting georganiseerd met de eigenaar, meneer Ming en zijn vrouw Ina. Na lang heen en weer gepraat bleef de eigenaar steken op een prijs van 85.000 en Piet op 75.000 roepia per m2. 's Avonds laat kwamen ze overeen met de prijs van 80.000. Piet en Arnold vroegen een week om een definitieve beslissing te nemen, zodat pater Widodo de tijd zou hebben het generalaat in Rome te consulteren. Maar de eigenaar gaf maar 3 dagen. Piet en Arnold stonden voor een dilemma. Immers zij twee konden geen beslissing nemen, zij waren uit- gestuurd voor informatie. Aankoop van de grond betekende automatisch ver-


   389   390   391   392   393