Page 393 - geschiedenis
P. 393

Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 379
augustus 2003 werden zij door pater Widodo en Ludo Ndono op het vliegveld in Jakarta afgehaald. Voor een korte tijd verbleven ze op Jalan Gunung Kencana no. 10, Bandung. Ze namen als voorbereiding op hun werk op Flores drie maanden de tijd om de Indonesische taal te leren. Op 22 augustus sloot zuster Blandine, afkomstig van Madagascar, zich aan bij de zusters. Ze kregen het gedeelte van het oude noviciaat ter beschikking waar ook de S2-fraters verbleven. Na een stoomcursus Indonesisch op het IMLAC instituut verhuisden de zusters 18 oktober 2003 naar het noviciaat in Ruteng. Vandaar uit gingen ze werken in Poco en bouwden korte tijd daarna hum klooster achter de parochiekerk van Poco. Een vierde zuster kwam in februari 2004. Ze was afkomstig uit India en droeg de naam Molly. Door een ongeluk in Frankrijk was zij nu pas in staat zich bij de groep zusters aan te sluiten.
Priesterwijding
Op 8 augustus 2003 werden in Ruteng Antonius Tensi en Herman Joseph Nuwa Nupa, samen met 5 wereldheren en 6 SVD-ers priester gewijd. In een 4 uur durende plechtigheid, onder aanwezigheid van 3000 gelovigen, wijdde bisschop Eduardus hen in de kathedraal. Deze keer was alles anders dan anders, tegen de gewoonte in werd er geen feest gevierd. Er waren enkel wat toespraken, er werd meegedeeld waar ze zouden gaan werken en daarna werden de neomisten over- gegeven aan hun familie. Een verandering die er voor zorgde dat het comité, opgericht voor deze gelegenheid, niet opgezadeld werd met hoge kosten. Het was tevens een teken van solidariteit met de armen, die niets hebben. De twee montfortanen kregen als werkterrein de plaats aangewezen waar ze als diaken werkzaam waren geweest: Anton als socius in het noviciaat en Herman als lid van het pastoraal team Deo Soli.
Communiteit Liberos
Toen Piet Derckx zijn taak als delegatie-overste erop had zitten, koos hij er voor om samen met Nico Schneiders, die reeds 11 jaar lang had gewerkt als vor- mingsleider en huiseconoom van het Montfortseminarie, een nieuwe communiteit te stichten onder de naam "Liberos". Als vrije en ongebonden volgelingen van Montfort kozen zij er voor te verhuizen naar een huis geschikt als Centrum voor de Montfortaanse Spiritualiteit. Ze huurden een huis op Jalan Tera no. 8 langs het spoor dichtbij de kathedraal. Op 1 september 2003 namen Nico, de directeur van het Centrum tevens overste van de communiteit, en Piet hun intrek. Ze begonnen op een eenvoudige manier boekjes, foldertjes, bro-


   391   392   393   394   395