Page 394 - geschiedenis
P. 394

380 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
chures en rozenkransen te koop aan te bieden. Bij gelegenheid van het 300-jarig jubileum van de montfortanen gaven ze met de hulp van diverse mensen een vertaling en bewerking uit van het boek van Hub Hechtermans "Alles of Niets". Ook werden voor die gelegenheid CD's opgenomen met Maria- en Montfort- liederen, gezongen door een voor die gelegenheid samengesteld gemend koor.
Na ruim een jaar kregen Nico en Piet van mevrouw Josanti een huis aangeboden op Jalan Setra Murni Tengah no. 22. Deze mevrouw was notaris, en hielp reeds jarenlang de montfortanen bij het regelen van documenten. Het huis was nieuw en mooi. De beide confraters namen met plezier hun intrek. En gaven het de naam "Liberos". Helaas heeft Piet daar maar enkele maanden gewoond. Na het ontdekken van een ernstige ziekte werd hij genoodzaakt Bandung te verlaten en voor behandeling terug te keren naar Nederland. Na zijn vertrek bleef Nico, nu in het gezelschap van broeder Niko Narimo, daar nog twee jaar wonen, waarna het huis aan de bezitster werd teruggegeven en hij verhuisde naar zijn confraters in het verbouwde delegatiehuis van Gunung Kencana 10.
Buitengewone Generale Raad (C.G.E.) in Rome
Delegatie-overste Widodo reisde naar Rome om van 7 tot 17 oktober 2003 de CGE bij te wonen. De oversten van de aanwezige entiteiten gaven een overzicht van het wel en wee in hun gebied en spraken over een probleem dat veel opschudding had gebracht in Amerika, namelijk de seksschandalen veroorzaakt door de clerus. Behalve Widodo waren bij de aanwezige oversten veel nieuwe gezichten. Om die reden vond de generale raad het noodzakelijk aandacht te besteden aan de wijze van administratie zoals het werk van het secretariaat, de aanvraag voor goedkeuring van de begroting enz. enz. Ook gaf Piet Goltstein uitleg over het Common Fund, Sharing Fund en de functie van IMA (Inter- national Montfortian Aid). Het geld dat terecht komt in dit laatste fonds wordt gebruikt om arme entiteiten te steunen bij de opleiding, pastoraal, gezond- heidszorg e.d.
Tijdens de CGE belegden pater generaal en de provinciaal van Canada een speciale vergadering met de Aziatische oversten in verband met de toe- komst van Papua New Guinea. De provinciaal van Canada liet weten: wij heb- ben geen krachten meer ter beschikking, kunnen jullie helpen? Pater generaal voegde er de vraag aan toe: wat is de status van de montfortanen die werken in PNG, moeten we niet van hun groep een generale communiteit maken? Een communiteit die rechtstreeks valt onder het generalaat of misschien nog beter onder Indonesiƫ of India? Als reactie op die vraag zei zowel de overste van


   392   393   394   395   396