Page 395 - geschiedenis
P. 395

Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 381
India als die van Indonesië, dat – alvorens een antwoord te geven – zij eerst wilden overleggen met hun raad en ook met de mensen die werken in PNG.
Fatale botsing op de weg van Putussibau naar Sintang
Zaterdag 22 november 2003 reisden de parochieraad van Putussibau, hun pastoor Arifin Dwirahmanto en broeder Frans Ara, met de bus naar Sintang. Ze wilden aanwezig zijn bij een viering van eeuwige geloften, het feest van de zusters Franciscanessen van Asten en de in gebruikname van de aula van de kathedraal. De bus stopte voor een rustpauze in Tepuai en ging om 19.00 uur weer verder. Wat er toen gebeurde beschrijft Pater Arifin in een artikel voor InterNos:
"Voor in de bus zaten de vrouwen en achterin de mannen. De vrouwen waren aan het zingen toen de bus plotseling met een knal in een gat schoot. De chauffeur verloor de macht over het stuur en vloog boven op een hoop gekapte bomen langs de weg. We reden met 'n snelheid van 30-40 km per uur en alle reizigers schoten naar voren op het moment dat de vrouwen nog steeds zongen. De bus stond meteen stil, maar de lampen bleven branden. De banken braken af en twee voorin gezeten passagiers vlogen naar buiten. De bus stond met de neus in de lucht. De meeste vrouwen hadden wel iets verstuikt of gekneusd, zelfs waren enkele hun tanden kwijt. Ik (Arifin), pastor John Bebok en broeder Frans hadden een arm gebroken, ik en John de bovenkant van de rechterarm en broeder Frans de linkerarm. Na ongeveer een kwartier kwamen twee bussen aangereden die hulp boden. De zwaargewonden werden meegenomen, maar wij die relatief een betere conditie hadden werden op een vrachtwagen geladen en later overgeplaatst in een bus die naar Pontianak ging. Om 07.00 uur in de morgen kwamen we in Sintang aan, waar we de eerste hulp in het ziekenhuis kregen, maar voor verdere behandeling doorverwezen werden naar het Anto- niusziekenhuis in Pontianak (450 km. verderop). Daar werden we geopereerd en behandeld.”
Dajakzoon priester gewijd en visitatie communiteiten
Na de afsluiting van zijn pastoraal jaar in Papua New Guinea, kwam Ariston terug naar zijn geboortestreek West-Borneo en werd op 7 december 2003 in Putussibau door Mgr. Augustinus Agus priester gewijd. Het was een indruk- wekkende viering. Na pater Alois Ding was hij de eerste Dajak montfortaan, die priester werd gewijd. De kerk en ook de zaal waar de neomist werd gevierd, was te klein voor het volk dat getuige was van dit heuglijk gebeuren. De delegatieoverste maakte van de gelegenheid gebruik om na de priesterwijding


   393   394   395   396   397