Page 398 - geschiedenis
P. 398

384 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
stap. In Poco begon een groep "Vrienden van Montfort" in 2001; 23 mannen en vrouwen deden op 27 april 2004 hun toewijding in de Montfort-kerk van Poco. In Bandung was vanaf juli 2003 een groep met voortrekster mevrouw Rudy actief. In totaal 17 mannen en vrouwen volgden de Totus-Tuus- bijeenkomsten, waarin zij stap voor stap kennis maakten met de montfortaanse spiritualiteit. Op 14 augustus 2004 deden zij in het Montfort-seminarie, Bandung, voor de delegatieoverste Ignatius Widodo hun toewijding in aanwezigheid van fraters en familieleden. Vanaf die tijd spelen de "Vrienden van Montfort" een rol van betekenis bij het missionaire montfortaanse werk. Nadat in 2005 het Montfort- seminarie naar Malang verhuisde, ontstond ook daar al snel een groep "Vrienden van Montfort".
Montfort-seminarie in Bandung verkocht
Het idee om het Montfort-seminarie te verhuizen naar Malang mag niet los gezien worden van het herhaaldelijk bericht dat de "Bandung International School" wil uitbreiden en het seminarie wil kopen. Maar toen het seminarie aangeboden werd, ging men daar niet op in. Gelukkig bood zich een andere koper aan. In april 2004 hadden Ignatius Widodo en Piet Derckx een gesprek met een afvaardiging van Gereja Kristen Indonesia (GKI) op het notariskantoor van mevrouw Josanti. Na een tweede ontmoeting werden ze het eens over de koop en over de tijd dat het huis leeg moest zijn. Afgesproken werd, dat de fraters op zijn laatst in juni het huis zouden verlaten en dat het overgenomen zou worden door de christelijke geloofsgemeenschap GKI. Op het moment van de verkoop volgde Vely Amput, rector van het seminarie, samen met broeder Joseph Gunarto het I.M.I. (International Montfortain Institute) programma, een cursus voor vormingsleiders van de drie montfortaanse congregaties. De cursus bestond uit drie gedeelten: het eerste deel van 15 april tot 7 juni 2004 in Rome, het tweede gedeelte van 8 juni tot 9 juli in Frankrijk en het derde gedeelte van 15 juli tot 15 september ieder op zijn eigen plek. Tot half juli was pater Ludovikus de vervangende rector van het Montfort-seminarie.
De bouw in Malang
De voorbereidingen voor de bouw van het Montfort-seminarie in Malang door de heer Zaldy en zijn dochter architect Irene verliepen voorspoedig. Eind april 2004 was een waterbron aangeboord op een diepte van 185 meter, een waterbak aangelegd met erlangs een klein waakhuisje. Zaldy liet weten dat juli 2005 de hele bouw klaar zou zijn.


   396   397   398   399   400