Page 399 - geschiedenis
P. 399

Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 385
Om mogelijk te maken dat de vijf jongelui, die in 2004 hun noviciaat beëindigden, meteen naar Malang konden verhuizen om daar hun filosofiestudie te beginnen op de STFT, werd een huis gehuurd in Langsep Barat Kav.40, Malang. Verder werd afgesproken dat ze iets eerder in juli hun professie zouden doen om hen de gelegenheid te geven op vakantie te gaan; immers op 10 augustus moesten ze in Malang zijn voor de inschrijving van het nieuwe collegejaar op de STFT. Behalve de pas-geprofesten kregen ook de fraters van het pastorale jaar te horen meteen na hun stagejaar naar Malang te gaan om daar hun S2-studie te beginnen. Het waren de fraters Valens, Mans, Leo, Tian, Bayu en Marsel. Het huurhuis moest dus plaats bieden aan 10 fraters plus de overste pater Arnold Suhardi.
Op dinsdag 6 juli 2004 werd pater Arnold door Br. Niko vanuit Ban- dung naar Malang gebracht om het huurhuis in orde te brengen. Dit was het begin van de grote verhuizing van het Montfort-seminarie.
Nieuw klooster voor de Dochters der Wijsheid
Eindelijk was het zover. Op 2 december 2004 werd door Mgr. Eduardus Sangsun het nieuwe klooster van de zusters "Pondok Marie Louise" in Poco ingezegend. Voor deze gelegenheid waren twee leden van de generale raad overgekomen, Sr. Louise Madore en Sr. Madeleine Cadour. De gedenkwaardige dag begon met een feestelijke ontvangst van de bisschop en het districthoofd bij de ingangspoort. De bisschop zegende het klooster en daarna werden toespraken gehouden. Huisoverste, Sr. Jacqueline, liet in haar woordje weten dat de Dochters der Wijsheid in Poco gekomen waren om, geïnspireerd door de Zalige Marie-Louise, ten dienste te staan van de geloofsgemeenschap. Ze voelden zich geroepen er voor iedereen te zijn, maar toch op een speciale wijze aandacht besteden aan de ontwikkeling van de vrouw.
Delegatie-beraad in Ciawi
In tegenstelling tot vorige keren werd, dankzij mevrouw Yuli, in 2005 het delegatie-beraad van 17 tot 20 januari gehouden in een gastenverblijf te Ciawi, Bogor. Voor vele confraters qua plaats een mooie afwisseling. Het beraad hield zich ditmaal voornamelijk bezig met het voorbereidingsdocument op het komende generaal kapittel. Ook werd gesproken over de vier elementen van een apostolisch montfortaanse communiteit. In hoeverre zijn ze zichtbaar in het doen en laten van de groep. De gesprekken werden begeleid en aangescherpt door pater Arnold Suhardi. Na een vruchtbare discussie werd overgegaan naar


   397   398   399   400   401