Page 402 - geschiedenis
P. 402

388 SMM in Indonesië 1939-2005
Het kapittel heeft speciale aandacht besteed aan leken-montfortanen of "Vrienden van Montfort". Leken die goed zijn ingevoerd in de montfortaanse spiritualiteit kunnen evengoed van hun geloof getuigen als degenen die dit fulltime doen. Leken-montfortanen kunnen mannen en vrouwen zijn, alleen- staanden of gehuwden, jongeren en ouderen. Vanuit hun toewijding aan Jezus door Maria hebben ze een spirituele band met de montfortaanse familie. Daarom dat we in nummer 116 van het kapittel-verslag lezen: "Initiatieven om vanuit de brede montfortaanse familie samen te werken met leken moeten worden aangemoedigd".
Over de oudere confraters werd gezegd dat zij moeten worden omgeven met broederlijke zorg. We moeten samen blijven. Hoe nodig dit is, blijkt vooral in entiteiten met een groot aantal confraters op leeftijd.
300 jaar montfortanen
Dit heuglijke gebeuren werd op 28 april 2005, het feest van Louis-Marie Grignion de Montfort, geopend met een pontificale eucharistieviering in de kathedraal van Bandung, voorgegaan door Mgr. Alexander Djajasiswaja. De voorbereidingen op dit gedenkwaardig feit waren op het Montfort-seminarie reeds lang aan de gang onder de enthousiaste leiding van pater Ludovikus Ndona en broeder Gunarto. Een landelijk bekende musicus André Manika en de dirigenten Hironimus en Mas Ferdy waren door hen aangezocht om een gele- genheidskoor te begeleiden dat bestond uit fraters montfortanen en univer- siteitsstudenten. De 'Vrienden van Montfort' waren bij de openingsplechtigheid zichtbaar aanwezig als lector, collectant, gastvrouw en gastheer bij de receptie. Hun rol in de plechtigheid bleek achteraf een goede promotie te zijn geweest voor de montfortaanse gemeenschap, want in de dagen erna kwamen veel telefoontjes binnen, waarin informatie werd gevraagd aangaande leken- montfortanen. De leden van het Maria-Legioen hielpen mee bij de verkoop van brochures, boeken en CD's over Montfort en de montfortanen.
In Ruteng werd het jubileumjaar geopend met een pontificale mis voorgegaan door de bisschop van Ruteng. Het noviciaat en de parochie Poco verzorgden daarna een gezellig samenzijn voor genodigden.
Op Borneo werd het 300-jarig montfortaan-zijn geopend met speciale vieringen in de kerken geleid door montfortanen en in de kapel van de com- muniteiten. De montfortanen op Borneo hadden afgesproken het jubileumjaar te beschouwen als een jaar van reflectie op de montfortaanse pelgrimstocht door de jaren heen gericht op de toekomst. Vandaar dat bij hen de opening minder feestelijk werd begonnen. Tijdens het gedenkjaar werd in Putussibau een Youth Camp gehouden. Het uitgangspunt hiervan was het feit dat de montfortaanse


   400   401   402   403   404