Page 416 - geschiedenis
P. 416

402 INDONESIË-MISSIONARISSEN
INDONESIË- MISSIONARISSEN ALFABETISCH
BERG van den Jozef/Broeder Stefanus geboren op 06-03-1916 te Gulpen
Sedjiram Sintang Vroenhof Overleden
BERNARD Antoon
Sedjiram Sintang Nanga Pinoh Serawai
Serawai/Sintang
Oirschot
Oirschot Oirschot Vroenhof Overleden
1946-1984 1981-1984 1985-1987 06-12-1987
1951-1952 1952-1954 1954-1961 1961-1991
1991-1992 1992-1994
1994-1998 1998-2001 2001-2002 19-07-2002
Maastricht
Rubber Plantages Rustend
Rustend
Begraven te Schimmert
BOORN van den Lambert
geboren op 07-03-1917 te Maastricht Missionaris
Sedjiram Sintang Sintang
Sintang Sintang
Sintang
Vroenhof Vroenhof Overleden
1946-1949 1949-1955 1955-1966
1966-1973 1973-1977
1977-1983
1983-1994 1994-2007 03-05-2007
Vroenhof
Schoolinspecteur Vicaris Generaal bisdom Sintang
Missieoverste Apostolisch Administrator
Secretaris vh bisdom +Regionale Overste Overste communiteit Rustend
Begraven te Schimmert
geboren op 13-05-1922 te Breda Taalstudie/Missionaris
Vroenhof
Dienstreizen Dienstreizen
Pastor parochie/polikliniek Pastor /Diocesaan econoom
Rector zorgcentrum St. Joris
Overste communiteit Emeritus
Rustend
Begraven te Oirschot


   414   415   416   417   418