Page 46 - geschiedenis
P. 46

32 SMM in Indonesië 1939-2005
Australiërs en Java en Sumatra door de Engelsen. Intussen zaten de Neder- landse militairen in Singapore. Zij wachtten nog 8 maanden alvorens de macht over het eiland Java over te nemen en tijdens die acht maanden gaven de Japanners hun oorlogsmateriaal over aan de Indonesische vrijheidsstrijders.
Intussen was er nog iets anders gebeurd, dat de politieke situatie in Nederlands-Indië omvergooide. Op 17 augustus 1945 hadden Soekarno en Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen te Djakarta, in Pegang- saan Timur nummer 56. Dit gebeurde tijdens de onzekere periode van de bombardering van Hiroshima en Nagasaki en de overgave van de Japanners. Het uitroepen van een onafhankelijk Indonesië was binnen de kortste keren in geheel Indonesië geweten met als gevolg dat van alle kanten vrijheidsstrijders, jongelui en verdedigers van het Vaderland (Pasukan Pembela Tanah Air) zich verzamelden in Djakarta om het huis, waar Soekarno verbleef, te bewaken. Op 29 augustus 1945 stelde deze groep Soekarno aan als President en Mohammed Hatta als Vice-President. Even daarna werd op 31 augustus 1945 een nieuwe Regering van de Republiek Indonesië afgekondigd. Deze Republiek bestond uit 8 provincies, te weten: Sumatra, Kalimantan (met Sabah, Serawak en Brunei), West-, Oost- en Midden-Java, Celebes, de Molukken en de Kleine Soenda- eilanden.
Dit was de situatie op het moment dat de missionarissen terugkwamen van Kuching en arriveerden in Pontianak. Toen er uiteindelijk weer een overheid werkzaam was in de binnenlanden, kregen op 14 februari 1946 de missionaris- sen toestemming van Meneer de Resident om door te reizen naar het binnen- land van West-Borneo. Helaas hadden ze niet meteen vervoer, maar na gedul- dig wachten vonden ze uiteindelijk de rivierboot "An Hwa" en vertrokken ze op 22 februari 1946 vanuit Pontianak richting Sintang samen met 23 andere mis- sionarissen en zusters.
Priesterwijding van de eerste Dajak priester
In de tijd dat de missionarissen in Kuching wachtten op hun bevrijding, en Mgr. van Valenberg verlof kreeg eerder weg te gaan om de toestand in Pontianak te bekijken, meldde Monseigneur in een brief vanuit Pontianak het verheugende nieuws dat op 16 september 1945 Aloysius Ding Ngo op het eiland Flores was priester gewijd. Aloysius is de eerste Dajak priester, geboren op 15 april 1916 in Tanjung Kuda, Mendalam, bijstatie van Putussibau. Van de vele jongens die gestudeerd hadden op het kleinseminarie van Pontianak, waren voor het begin van de oorlog (1940) alleen Aloysius en Augus Djelani naar het groot-


   44   45   46   47   48