Page 48 - geschiedenis
P. 48

34 SMM in Indonesië 1939-2005
In 1947 kwam Alois klaar met zijn studie en ging hij terug naar Borneo. Een jaar later vertrok hij naar Nederland om zijn noviciaat te maken in Meerssen en op 8 september 1949 zijn eerste professie te doen als montfortaan. Alois was volgens plaatselijke normen afkomstig uit een voorname familie, zijn vader was dorpshoofd, die leefde van de opbrengst van zijn rijstvelden en zijn moeder had de rang van 'priester' in hun animistische vieringen. Heel zijn familie was daardoor begrijpelijker wijze nog animist. Maar zodra Alois thuis kwam als gewijde priester veranderde alles heel snel. Trots op zijn zoon vroeg vader al gauw om gedoopt te worden en even later volgde zijn moeder.
Periode na de Tweede Wereldoorlog
Op de eerste dag van maart 1946 kwamen de missionarissen in Sintang aan. Een stel van hen bleef achter bij de kapucijn pater Wilbert, maar de mis- sionarissen voor Sedjiram en Benua Martinus gingen meteen door naar Semitau. Zij die achterbleven in Sintang gingen naar de pastorie en zagen daar dat het huis helemaal leeggehaald was op een vuile tafel, een kapotte stoel en een kast na. Pater Linssen had op 13 maart samen met Tuan Petor een boot naar Putussibau, en pater Sjef Wintraecken, broeder Bruno en de 4 zusters die naar Bika en Putussibau moesten, hadden pas op 17 maart een vervoer.
De missionarissen begonnen met frisse moed weer aan hun werk. Wetende dat er binnen niet al te lange tijd nieuwe confraters zouden komen uit Nederland, besloot Overste pater L'Ortye de krachten een beetje te verspreiden over het hele gebied als voorbereiding op het plan om zo snel mogelijk het hele gebied Sintang en Kapuas Hulu over te nemen van de Kapucijnen. Om die reden werd pater Bertus van Kessel naar Benua Martinus gezonden en koos pater L'Ortye – zijnde Superior Religiosus en Administrator van Apostolisch Vicaris van Pontianak, Mgr. van Valenberg – om in Sintang te blijven. Dat de reden van zijn besluit juist bleek, bewees de brief die hij even later ontving van Provinciaal, pater M. Hupperts. De brief van 7 maart 1946 was een doorslag van een schrijven gericht aan "Zijne Excellentie den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen" met de volgende inhoud:
"Ondergeteekende Dr. M. Hupperts, Provinciaal der Paters Montfortanen, Bunderstr. 39 Meerssen, richt tot U het eerbiedige verzoek om aan zes missionarissen toelating te verleenen naar Borneo te vertrekken. Bedoelde missionarissen zijn bestemd voor het missiedistrict van Sintang in het Apostolisch Vicariaat van Pontianak.


   46   47   48   49   50