Page 49 - geschiedenis
P. 49

Hoofdstuk 1. De Montfortanen in Indonesië van 1939-1947 35
Het betreft de Paters :
HOOGLAND Ferdinand, Bartholomeus geb. te Haarlem 20 Oktober 1909. VAN EUNEN Peter, Jozef, Maria geb. te Vaals 8 April 1912.
REIJNDERS Johanes, Hubertus geb. te Gulpen 4 Juli 1914.
SCHELLART Adrianus, Johannes, Hendrikus geb. te 's Gravenhage
13 Mei 1914.
VONCKEN Anton, Jan, Lambert geb. te Beek (L) 14 Juni 1915
COLLIJN Laurentius, Wilhelmus geb. te Gulpen 19 Maart 1917.
Ondergetekende wil er de aandacht van Uwe Excellentie op vestigen, dat genoemd missiegebied van Sintang, sinds 1938 werd toevertrouwd aan de zorgen van de Paters Montfortanen. In Juni 1942 werden de aanwezige missionarissen door den vijand gevangen genomen, en verbleven ruim drie jaar in het interneringskamp van Kuching.
Na de bevrijding keerden ze terug naar hun missie, maar zijn begrijpelijkerwijze verzwakt door het langdurige verblijf in het gevangenkamp. Daarbij komt dat, volgens de laatste berichten, alle goederen van de missie geroofd of gestolen zijn en zelfs de gebouwen grootendeels vernield werden. Ze hebben derhalve dringend behoefte aan rust en hulp en zullen niet in staat zijn alléén het missiewerk voort te zetten. De Missie-Overste, pater H. L'Ortye, deed reeds herhaaldelijk een beroep om zoo spoedig mogelijk nieuwe medewerkers te zenden, anders zou de missionering onder de 112.575 Dajaks, 57.854 Maleiers en enkele duizenden Chinezen van West-Borneo moeten worden stil gelegd....".
Pater Lambertus van Kessel met de kapucijnen en de zusters arriveerden op 9 maart 1946 in Benua Martinus. De verplaatsing van Bertus naar Benua kwam mede door het feit dat de kapucijn pater Prosper, gestorven in het kamp Kuching, vervangen moest worden. Over de aankomst van de missionarissen staat te lezen in de kronieken van Benua Martinus:
"Na bijna 4 jaar afwezigheid kwamen de missionarissen op dezen dag te Martinus terug. Het waren P. Flavianus Huibers O.M.Cap, pastoor dezer statie, L.v. Kessel s.m.m., kapelaan, broeder Bertrandus O.M.Cap. Met 4 zusters van Asten: moeder Coleta, Zr.Thérèse, raadzuster, Zr.Gerarda, verpleegster, Zr Rosa, keukenprinses. ‘t Was tegen de avond, slechts enkele mensen wisten het die ‘s avonds kwamen verwelkomen. Vanwege een totaal leeg huis en omdat de barang (bagage) nog achtergebleven was te Teliai, bij Simon Aroeis gegeten en geslapen."
Anders was de ontvangst in Bika. Daar werden de missionarissen geweldig ont- vangen, zelfs de kerk was versierd. Pater Sjef Wintraecken en broeder Bruno vonden alles in prima staat terug. Alle spullen, op enkele boeken na, waren nog op hun plaats. Vandaar dat onze missionarissen zich meteen weer thuis voelden


   47   48   49   50   51