Page 62 - geschiedenis
P. 62

48 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
langer een kerk in Sintang, maar hun aanhang was gering. In 1935 kreeg Sintang een pastoor, de parochie werd tot 1945 bediend door de kapucijnen
Alvorens in Sintang te gaan wonen, hadden de kapucijnen er een pastorie gebouwd, niet al te ver van het ziekenhuis, waar de zusters woonden. De kapucijnen hadden een overeenkomst met de zusters die voor beide partijen gunstig was. De zusters verzorgden het eten en de was en als tegenprestatie gaven de paters geestelijke verzorging aan de zusters in de vorm van mis, retraite etc. De paters zorgden voor het geestelijk heil en de zusters voor het materiƫle.
De parochie Sintang werd door de montfortanen op 22 juli 1946 over- genomen, toen de kapucijn Justinus alles overdroeg aan pater Harry L'Ortye, de Superior Religiosus, en de stad verliet. Er kwam pas een montfortaans pastoraal team in Sintang toen pater Piet van Eunen, die ziek was achtergebleven in Bata- via,, in Sintang arriveerde. Omdat hij goed Chinees sprak kreeg hij als taak te werken onder de Chinezen, die aan de overkant van de Melawi-rivier in Sungai Durian woonden.
Missionarissen met Europese leefregels
De montfortanen van Borneo hoorden bij de Nederlandse provincie. Tot na de Tweede Wereldoorlog was die provincie nauwelijks autonoom. De congregatie werd centralistisch bestuurd. Tijdens het provinciaal kapittel van 27-29 augustus 1946 wees het provinciaal bestuur er telkens weer op, dat elk besluit door het generaal bestuur moest worden goedgekeurd. Zelfs over de vraag of iemand een fiets of een radio mocht gebruiken, had het generaal bestuur het laatste woord. Streng werd er gewaakt over het handhaven van de constituties en gewoonten. Dat betrof ook de missionarissen in Borneo. Verondersteld werd, dat zij hetzelfde dag-reglement onderhielden als hun confraters in Europa. Zij mochten hun manier van leven nauwelijks of niet aanpassen aan de omstandigheden in de rimboe, aan het dagritme van de mensen in de dorpen, aan locale gewoonten en gebruiken. Dat was niet gemakkelijk. Het heeft in de beginjaren dan ook heel wat creativiteit en inventiviteit gekost om niet te ver- vreemden van de bevolking.
mmmmmm


   60   61   62   63   64