Page 73 - geschiedenis
P. 73

Hoofdstuk 2 . Moeizaam begin v.h. diocees Sintang 1948-1958 59
bouwden met behulp van broeder Alphons daar een school. Ook pater Lam van den Boorn, opziener van de missiescholen, verhuisde zijn kantoor van Sedjiram naar Sintang.
Het montfortaans missiegebied was tot op dat moment nog steeds een afdeling van het Apostolisch Vicariaat Pontianak. Omdat de omvang van het vicariaat, de groei en ook de grote afstand tussen Sintang en Pontianak het steeds moeilijker maakten voor Mgr. van Valenberg om alles goed te overzien, kwam de idee op het Vaticaan te vragen van het montfortaans gebied een eigen, onafhankelijk diocees te maken. Deze aanvraag werd een feit toen op 11 maart 1948 de Propaganda Fide het decreet liet verschijnen waarbij het missiegebied Sintang tot Apostolische Prefectuur werd verheven. Enkele maanden later, op 4 juni 1948, werd pater Lambertus van Kessel tot Apostolisch Prefect benoemd. Er waren op dat moment 15 montfortanen werkzaam in het nieuwe diocees, 3.095 katholieken en 17 scholen met 1.159 leerlingen.
De verheffing tot een onafhankelijk diocees opende een nieuwe bladzijde voor de montfortaanse missie in Indonesiƫ. De aanstelling van Lambertus van Kessel had bij sommige confraters enige verwondering opgeroepen, omdat men over het algemeen had gedacht dat overste Harry L'Ortye, die de status van Pro-Prefect had, apostolisch prefect zou worden. Pater Huub Swerts (missionaris in diocees Sintang van 1958 tot 2005) zei hierover op 16 juli 1999 tijdens een lezing gegeven voor de pastores van het bisdom Sintang, met als thema "De geschiedenis van het bisdom Sintang": "de aanstelling van pater Lambertus van Kessel tot apostolisch prefect was een teleurstelling voor pater Harry L'Ortye. Maar er is een Latijns gezegde: 'qui episcopatum desiderat, opus bonum desiderat' (hij die verlangt bisschop te worden, die verlangt iets goeds)."
Mgr. van Kessel heeft eigenlijk nooit verlangd leider van het bisdom Sintang te zijn, integendeel het was een last voor hem, een zware last, een taak die hij niet wenste. Pater provinciaal Huub Somers schrijft in zijn "In Memo- riam" over Mgr. van Kessel: "dat hij het bisschopsambt nooit geambieerd heeft en er zelfs wat verlegen mee was, is bij insiders bekend. Hij heeft het enkel in gelovige gehoorzaamheid aanvaard, en het betekende voor hem een bevrijding toen hij in 1973 geen residentieel bisschop meer was." Hoe dan ook, de verheffing tot prefectuur, werd met vreugde ontvangen en was een nieuwe uitdaging voor de montfortanen.
Lambertus Adrianus Maria van Kessel werd geboren op 8 september 1912 in Vlijmen. Zijn vader verdiende de kost voor zijn gezin door met een bierkarretje rond te trekken. Al op de jonge leeftijd van 42 jaar stierf hij en bleef moeder van Kessel achter met 5 kinderen. Om haar gezin te runnen ging


   71   72   73   74   75