Page 78 - geschiedenis
P. 78

64 SMM in Indonesië 1939-2005
komst van antibiotica. Deze en vele andere ervaringen tekende Jan op in het verslag van deze tocht. De ervaringen van deze oriëntatie bleken zo positief te zijn, dat niet lang erna pater Adriaan Schellart aangewezen werd te verhuizen naar Nanga Serawai om aldaar de parochie Melawi Hulu te openen.
De nieuwe parochie Nanga Serawai.
Op 17 november 1947 arriveerde pater Adriaan Schellart in Serawai en nam zijn intrek in het huis van Demang Korak, waar ook onderwijzer Tjawan woon- de. Deze dag van aankomst wordt beschouwd als het begin van de parochie Nanga Serawai. Er woonden op dat moment nauwelijks katholieken. Het dag- boek van Nanga Serawai zegt het volgende over de gebeurtenissen van de eerste maanden:
"Met één Chinees meegerekend telde de parochie 4 katholieken. Demang Korak werd even later opgevolgd door Demang Djaun, en de onderwijzer Tjawan werd vervangen door de onderwijzer Senen. Schellart huurt een huisje van Sian en neemt enkele jongens bij zich, die catechismus kinderen worden. Dan rijpt het plan om ‘n internaat te openen. Een terrein (‘n heuvel) wordt aangekocht voor 100 gulden. Met een subsidie van de regering van fl. 10.000 wordt begonnen met de aankoop van hout. Het bouwen van het internaat bevalt de mensen geenszins d.w.z. de Maleiers van Serawai met Senen aan het hoofd. Daarom vordert de aankoop van het hout zeer langzaam".
Toen Nederland in 1949 de regering overdroeg aan Indonesië en de Ne- derlandse ambtenaren zich terugtrokken, werden verschillende politieke par- tijen opgericht. De Nationale Partij, P.N.I., voerde in Serawai de boventoon en eiste dat behalve de Nederlandse ambtenaren ook de missionarissen Indonesië zouden verlaten. Niet verwonderlijk, want reeds vanaf het begin waren de inwoners van Serawai tegen de aanwezigheid van de missionarissen. Vandaar dat iemand zei: "Dapper van jullie om een pater zover de binnenlanden in een taak te geven". Inderdaad was het zwaar als missionaris alleen in Serawai te zitten, dikwijls werd opruiende en belasterende taal tegen hem gebruikt, zelfs werden dwaze geruchten verspreid zoals: Pater Schellart zou vergif gestrooid hebben in het bovenstrooms deel van de Ambalau en Serawai-rivier.
Op Goede Vrijdag 7 april 1950 arriveerde pater Janus van der Vleuten in Serawai, hij kwam Adriaan Schellart vervangen. Janus was er nog geen maand toen op 2 mei 1950 de politie plotseling de marktplaats bezette en een onderzoek begon naar wapens bij degenen die iets hadden met de pastoor. Dit gebeurde op verzoek van een stel mensen van Serawai zelf. Een dag later viel de politie de pastorie binnen op zoek naar 'n pistool.


   76   77   78   79   80