Page 81 - geschiedenis
P. 81

Hoofdstuk 2 . Moeizaam begin v.h. diocees Sintang 1948-1958 67
Lekawai-rivier, kregen ze uiteindelijk een niet-weg-te-denken plaats bij de Dajaks, maar ook bij de Maleiers.
Na 4 jaar hard werken in en rond Serawai werd pater Janus v.d. Vleuten over- geplaatst naar Sintang en werd hij op 2 augustus 1954 vervangen door pater Toon Voncken. Pas in Serawai begon Toon met de bouw van een kerkje en de uitbreiding van het internaat. Het werd overigens tijd dat er een kerkje kwam, want jaren lang hadden de gelovigen zich tevreden moeten stellen met een klein kamertje op de pastorie. Palmzondag 25 maart 1956 werd het kerkje officieel in gebruik genomen. De aanwezigheid van de missionarissen werd door hun bouwactiviteiten niet alleen merkbaar in Serawai, maar ook in andere plaatsen zoals in Mentemoi, Begori en Nanga Rioi, waar met behulp van de plaatselijke bevolking scholen en onderwijzerswoningen verschenen.
Begin december 1956 kwam Adriaan Schellart voor een korte tijd naar Serawai. Adriaan, die van 1946-1947 in Bika, van 1947-1950 in Serawai, van 1950-1952 opnieuw in Bika, van 1952-1955 in Nanga Pinoh was, kwam nu van 1956-1957 in Serawai om vervolgens van 1956-1965 naar Benua Martinus te gaan. Eigenlijk kwam hij naar Serawai om Guus Wintraecken te vervangen die op verlof zou gaan naar Nederland, maar Guus was wegens ziekte van zijn moeder al eerder op verlof gegaan, daardoor was Toon Voncken al een tijdje alleen. Om die reden werd Adriaan, die december 1956 was teruggekomen van zijn verlof in Nederland, gevraagd voor een korte tijd naar Serawai te gaan.
Monseigneur van Kessel was na zijn blitsbezoek met pater Welters toch nog eens op bezoek geweest in Serawai en had bij die gelegenheid gezien dat het onderkomen van de paters echt toe was aan vernieuwing. Nu bij een nieuw bezoek beloofde hij daarom, zo snel er geld was, een nieuwe pastorie te laten bouwen. Als bevestiging van die belofte kwam even later de toenmalige econoom van het bisdom, pater Lor Collijn, de plaats bekijken voor de bouw van een pastorie. Er werd overeengekomen dat de pastoor van Serawai zou zorgen voor het bouwmateriaal.
Eind 1957 verhuisde pater Schellart naar Benua Martinus en werd hij vervangen door de zo juist genoemde pater Lor Collijn.
De nieuwe parochie Nanga Pinoh
Als officiƫle datum voor het begin van de parochie Nanga Pinoh staat aan- gegeven 1 oktober 1949. Pater Jan Linssen was de eerste pastoor. Op dat mo- ment waren er 18 katholieken. Het stadje ligt aan de monding van de Pinoh rivier, halverwege Sintang en Nanga Serawai. Overeenkomstig de gewoonte bij


   79   80   81   82   83