Page 82 - geschiedenis
P. 82

68 SMM in Indonesië 1939-2005
de start van een statie of parochie, begon pater Linssen zonder kerk of verblijfplaats. In de beginfase logeerde hij bij de familie Antonius Djan Sui Tjin en vond de zondagsdienst plaats op de veranda van een of ander chinees huis. De eerste katholieken waren Chinezen en een paar politie-agenten (Dajaks). Ziende dat er wel toekomst was, begon Jan al snel een tekening te maken van een pastorie en kerk. Niet lang daarna begon onder zijn leiding inderdaad de bouw. Hij bekostigde die met de opbrengst van zijn medische praktijk. Jan kon wel een bouwtekening maken en beginnen met de bouw, maar om de bouw van de pastorie en kerk tot een goed einde te brengen had hij een deskundige nodig. Zodoende kwam broeder Alphons vanuit Sintang hem helpen. Eind mei 1954 heeft Mgr. van Kessel de kerk ingezegend (pater Jan was toen reeds verplaatst naar Putussibau).
Jan Linssen was een bijzondere man, die van alle markten thuis was. Vooral als geneesheer was hij een gezochte man. In Pinoh was een polikliniekje van de regering, dat doorlopend met gebrek aan geneesmiddelen kampte. In de gehele streek was dat de enige plaats om medische hulp te krijgen. Toen pater Linssen in Pinoh kwam en zieken begon te behandelen, was hij al snel de gevierde man. Hij had een drukke praktijk en maakte vooral furore als tanden- trekker. Pater Jan gebruikte gewone medicijnen maar vaak ook zelf gemaakte medicijnen van planten uit eigen tuin.
Behalve medicijnman was Jan ook een uitstekende godsdienstleraar. Je moet je voorstellen dat je ergens moet les geven zonder boekjes of demonstatie materiaal. Over deze periode schrijft Jan het volgende in het dagboek van Pinoh:
"Wegens gebrek aan zangboekjes kerstliederen overgetypt. Figuurtjes voor kerstkribje van klei gefabriceerd. Dagelijks v. 5-6 les in de kazerne (politie, militairen, ambtenaren); 18 catechumenen en 2 katholieken volgen 't onderwijs. Dajak-jongens krijgen onderricht iedere dag van 7-8 of later. Hun aantal vermeerdert stilaan.
25 Dec. Op de voorgalerij ‘n altaar opgesteld met passende versiering. Links kerststalletje. Om 12 u. H. Mis gevolgd door leesmis. De 1e Mis geen hoogmis. Onder de laatste missen kerstliedjes. Terwijl Lothay aan de hand van de bijbelse geschiedenis 't geboorteverhaal geeft in 't Chinees. Aanwezig ruim 60 kerk- bezoekers - kinderen niet meegerekend, die er ook niet veel waren. Spontaan had men ingezameld voor de versnaperingen na de mis. Het was de politie bij uitzondering toegestaan om te komen. Na donker mogen ze eigenlijk niet meer uit tenzij voor dienst - verscherpte maatregel voor de feestelijkheden.
Kerstmis vieren voor de eerste keer is iets bijzonders, immers de mensen weten nog niet waarover het gaat en wat er gevierd wordt. Maar als je veel Chinezen rondom je hebt is het feesten geen moeilijkheid. Zij zijn gul en houden van samen iets doen. Helaas werd het feesten bemoeilijkt omdat op 27


   80   81   82   83   84