Page 85 - geschiedenis
P. 85

Hoofdstuk 2 . Moeizaam begin v.h. diocees Sintang 1948-1958 71
van wie dan ook. Al snel liet hij blijken ook een bouwer te zijn. Hij bouwde onderwijzerswoningen en een kapel in Tuguk, en repareerde de kerk in Pinoh.
Tijd van "Indonesianisering"
In een brief van 23 juni 1947 aan de priesters met een Nederlands paspoort van het Vicariaat Pontianak, zegt Mgr. Tarcisius van Valenberg:
"Grote veranderingen hebben zich voorgedaan op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied. Het Borneo van vroeger komt niet meer terug. Het zou fout zijn deze ontwikkelingen tegen te werken. Misschien hebben we persoonlijk andere gedachten over de gang van bepaalde zaken, maar wees voorzichtig om die uit te spreken omdat je daardoor het missiewerk en onze reputatie schade kunt berokkenen..."
Toen de Nederlandse soldaten zich in 1949 terugtrokken en het Vrije Indonesië een feit werd, kregen de missionarissen gedurende 2 jaar de gelegen- heid te kiezen: Nederlands staatsburger blijven of het Indonesisch staatsburger- schap aannemen. Dit is de tijd van de indonesianisering. De regering eiste dat binnen een vastgestelde tijd alle ambten en functies zouden worden overgeno- men door mensen met een Indonesisch staatsburgerschap. De reactie van de montfortanen op deze ontwikkelingen was eenvoudig: "Als het nodig is wisse- len we van staatsburgerschap". Volgens de berichten in de "Staatskrant" van 1952 kregen de volgende montfortanen in december 1951 het Indonesisch staatsburgerschap toegewezen: Lambertus van Kessel, Lam van den Boorn, Laurentius Collijn, Ferry Hoogland, Harry L'Ortye, Jan Linssen, Adriaan Schellart en Sjef Wintraecken. De andere missionarissen kregen het een tijdje later.
Pater Alois Ding, de eerste Dajak priester, had intussen zijn noviciaat beëindigd. Op 8 september 1949 legde hij in Nederland zijn eerste geloften af en even daarna kwam hij terug naar Indonesië om de montfortaanse gelederen te versterken. Naar zijn terugkomst was al enige tijd uitgekeken, hetgeen bleek uit het feit dat hij, nauwelijks terug in Indonesië, door pater L'Ortye in zijn brief van 31 oktober 1956 gevraagd werd zo snel mogelijk Montfort's boekje 'Maria's Genadegeheim' te vertalen. Er was blijkbaar veel vraag naar.
Parochie Sedjiram
We gaan terug naar Sedjiram om te kijken hoe daar de verdere ontwikkelingen waren, nadat op tweede Paasdag 13 april 1947, de kapucijnen de parochie


   83   84   85   86   87