Page 86 - geschiedenis
P. 86

72 SMM in Indonesië 1939-2005
hadden overgedragen aan de montfortanen en de parochianen tijdens een mooie viering afscheid hadden genomen van de kapucijnen pater Christianus Slits en broeder Adjutus van Beers. Ook hadden bij die gelegenheid de parochianen afscheid genomen van de franciscanessen van Veghel (SFIC), die samen met de kapucijnen naar het diocees Pontianak verhuisden. Hun taak werd overgenomen door de franciscanessen van Asten (SMFA).
Geruime tijd voor dat afscheid hadden de montfortanen zich kunnen inwerken, want pater Ferry Hoogland was al vanaf 10 augustus 1946 in Sedji- ram en pater Lam van den Boorn en broeder Stephanus van de Berg vanaf december 1946. Ze hadden reeds de gelegenheid gehad om diverse dorpen te bezoeken en veel kinderen naar Sedjiram te halen om daar naar school te gaan en in het internaat van de paters of zusters hun intrek te nemen.
Op 7 september 1947 werd het montfortaans team versterkt met pater Jan Maalsté. Jan was 40 jaar oud en had 11 jaar lang Nederlands gegeven op de Apostolische School in Rotselaar. Voor Jan was het een geweldige verandering: docent van een seminarie in de bossen van Borneo te zijn. Allereerst moest hij zich verstaanbaar kunnen maken. Beetje bij beetje leerde hij de taal en al snel ging hij voor tijdens de eucharistievieringen. Dit laatste was niet zo moeilijk omdat toen de H. Mis nog in het Latijn was. Jan was helaas maar even in Sedjiram. Al gauw werd hem gevraagd te verhuizen naar Benua Martinus om daar pater Bertus van Kessel te vervangen, die op zijn beurt in Sintang pater L'Ortye moest vervangen, die samen met Jan Linssen op verlof ging.
Hoewel de Katholieke Missie al lang aanwezig was in het Sedjiramse, hadden de montfortanen snel door dat de Dajak bevolking het belang van school en geloof nog niet zag. Heel weinig kinderen kwamen naar school en pas weinig mensen waren gedoopt. Dat was ook de reden om vaker naar de dorpen te gaan en de mensen daar te bezoeken. Ze wilden hen bijbrengen dat het katholiek geloof en de scholing van de kinderen heel belangrijk was voor hun vooruitgang en hun manier van leven.
Sedjiram was een zeer uitgebreide parochie. Behalve de dorpen in het bovenstrooms gebied van de Seberuang rivier, hadden ze ook de zorg over de plaatsen Semitau, Jongkong en nog een hele serie dorpen langs de Kapuas- rivier. Al deze plaatsen moesten bezocht worden door Ferry, Lam en Jan Maalsté.
Tussen al die drukte in kwamen op 7 oktober 1947 van heinde en verre bijna alle montfortaanse missionarissen naar Sedjiram om feest te vieren. Er waren twee dingen te vieren.
Allereerst het feit dat Montfort op 20 juli 1947 heilig was verklaard door Paus Pius XII en vervolgens de eeuwige geloften van broeder Bruno. Het


   84   85   86   87   88