Page 89 - geschiedenis
P. 89

Hoofdstuk 2 . Moeizaam begin v.h. diocees Sintang 1948-1958 75
Het werk in Sedjiram was nooit saai. Buiten het gewone pastorale werk hadden de montfortanen het druk met de scholen en het internaat, bovendien werd bij lokale twisten en zelfs bij diefstal de raad van de pastoor gevraagd. Dit laatste omdat men in hem een eerlijk en objectief iemand zag, iemand die je kon vertrouwen. De mensen waardeerden de missionarissen omdat zij bereid waren wat dan ook te doen. Bijvoorbeeld als het watervlot op de Seberuang- rivier, waarop ze baadden en hun WC hadden, kapot was, waren de pastores bereid te helpen bij het repareren ervan. De missionarissen poetsten hun pastorie zelf indien nodig. Als een boot aankwam met bouwmateriaal of etenswaren, hielpen ze bij het lossen ervan. Als er gebouwd werd, waren ze bereid arbeider te zijn. Als men een verpleger of verpleegster nodig had, waren zij bereid de zieke te verzorgen.
Parochie Bika
Mensen tot ontwikkeling brengen was een zeer voornaam punt van het missie- werk der montfortanen. Ze probeerden er alles aan te doen om de kwaliteit van de scholen te verbeteren. Dit was te zien in het feit dat in 1948 vele school- gebouwen werden gebouwd of uitgebreid. Zo bouwden de paters van Bika een school in de Mandai-rivier, in Nanga Peniung en Nanga Danau. Omdat buiten de gebroeders Wintraecken de meeste montfortanen maar even in Bika waren, is het niet verwonderlijk dat vooral de gebroeders betrokken waren bij het bouwen. Pater Sjef is heel lang in Bika geweest en Guus verhuisde pas in 1949 naar Sintang. Sjef was na het vertrek van Guus even alleen totdat hij in 1950 hulp kreeg van pater Ding, Adriaan Schellart en een korte tijd van pater Jan Cloots. Pater Ding en Schellart bleven 2 jaar in Bika en daarna kreeg Sjef hulp van Reinold Dijker. Op 27 december 1954 verliet Sjef wegens ziekte Bika. Hij werd vervangen door Huub Reijnders, die kerstmis 1955 op verlof ging naar Nederland.
De missionarissen mochten na 6 jaar op verlof. Om de reiskosten te dekken werd de hulp van de parochianen verwacht. Zo werd in de kerk van Bika op kerstdag de collecte gehouden voor de reiskosten van Huub Reijnders. De opbrengst was 252,50 rupiah. Ook werd verwacht dat de parochianen hun pastoor onderhielden, maar als we de boekhouding van 1955 bekijken dan zien we dat de opbrengst van de parochianen nauwelijks 10% van de totale kosten dekt. De rest moet dus door de missionaris zelf gezocht worden.
Begin 1956 werd Ferry Hoogland overste van de communiteit Bika. Hij kwam aan op 30 januari 1956 op de dag van het zilveren huwelijksfeest van Pius Ungkang, godsdienstleraar en gemeenteambtenaar, iemand met veel


   87   88   89   90   91