Page 91 - geschiedenis
P. 91

Hoofdstuk 2 . Moeizaam begin v.h. diocees Sintang 1948-1958 77
boft: de eerste helft van de nacht heeft hij maanlicht. Kort na middernacht gaat de maan onder: hij krijgt slaap. De beste manier om zich daartegen te verzetten is een tijdje te slapen en gaat languit liggen en laat de prauw op eigen gelegenheid verder drijven. Hij werd na enige tijd wakker en roeit verder... ‘s Anderdaags zit Toon in de Harapan op weg naar Sedjiram ..."
Het leven van de montfortanen gaat zijn gewone gang. Eind 1957 werd in Bika een meisjesinternaat gebouwd met de bedoeling dat vroeg of laat zusters dat zullen runnen. Helaas is dat nooit gebeurd.
De pastorie van Bika ligt aan de Kapuas, wat voor transport zeer gumsig was, maar van de andere kant bij hoog water zeer lastig, omdat dan de pastorie onder water stond. Op een bepaald moment stond met kerstmis heel Bika Nazareth 3 weken lang onder water. Gelukkig is zowel de pastorie als de kerk op palen gebouwd zodat de diensten gewoon door konden gaan. De mensen moesten wel met een roeibootje ter kerke komen.
Overeenkomstig de woorden van Paus Pius XII bij gelegenheid van het Wereldcongres over lekenapostolaat in Rome op 5 oktober 1957, maakten de montfortanen een programma om de leken meer te betrekken bij het aposto- laatswerk. Allereerst dacht men aan het oprichten van het Maria Legioen. Ook was roepingenapostolaat een voornaam punt. Er werd veel geld en kracht besteed om kinderen naar het klein-seminarie in Nyarumkop te sturen, zelfs werden jongens naar het groot-seminarie in Ledalero op Flores gestuurd. Helaas was het resultaat miniem.
Parochie Putussibau
De vervanger van pater Jan Linssen, Huub Reijnders, was een bouwer. Tijdens zijn eerste jaar in Putussibau was hij de man achter een groot gebouw met een dubbele functie. De eerste verdieping diende als school en de tweede ver- dieping als jongensinternaat. Ook maakte hij de plannen en was hij de inspirator voor het bouwen van een kerk in de Mendalam en een school in het dorpje Melapi. Beiden werden gebouwd door de mensen zelf. De parochie Putussibau omvatte ook de dorpen in de Mendalam-rivier, de streek van Siut- Melapi en de Sibau-rivier. Om al die dorpen te kunnen bezoeken was er een extra kracht nodig, die in 1952 kwam in de persoon van Reinold Dijker.
Februari 1953 openden de montfortanen een missieprocuur in Pontianak. Huub Reijnders werd gevraagd om de taak als procurator op zich te nemen. Huub verhuisde naar Pontianak en woonde, gezien vanuit de pastorie van de kapucijnen, aan de overkant van de Kapuas. Hij regelde daar alle


   89   90   91   92   93