Page 92 - geschiedenis
P. 92

78 SMM in Indonesië 1939-2005
benodigdheden voor het diocees Sintang zoals brieven, inkopen en transport. Buiten deze materiele taken bediende hij de katholieken van Jalan Tempaka.
Na enkele jaren gewerkt te hebben in Nanga Pinoh kwam Jan Linssen terug in Putussibau samen met Jan Cloots. Nol Dijker verhuisde naar Bika. Ze hadden het met zijn tweetjes erg druk omdat ze ook de zorg hadden over het jongensinternaat (tevens school) dat Huub Reijnders had gepland en broeder Alphons had gebouwd.
Het jaar 1954 was het Mariajaar, dat extra aandacht vroeg. In een brief aan pater superior schrijft Jan Linssen dat hij vanwege het Mariajaar een kind vrijwaart van kosten in het internaat, dat hij iedere dag na het bidden van het rozenhoedje een zieke zal bezoeken in het ziekenhuis, op de eerste vrijdag van de maand de zusters zal inleiden in de spiritualiteit van Montfort en zijn Ware Godsvrucht, en iedere zaterdag met de kinderen van het internaat een bedevaart naar de kerk zal maken om aflaten te verkrijgen die daaraan verbonden zijn.
In het jaar 1957 gebeurde iets dat heel lang zijn sporen heeft nagelaten bij de confraters, namelijk het overlijden van pater Jan Cloots. In een brief aan pater provinciaal schrijft Huub Reijnders uitgebreid over Jan.
"Vanwege de vakantie op de scholen, waar Jan ‘n 20-tal godsdienstlessen in de week gaf, was hij maandag 1 april voor een paar dagen vrijaf naar Bika gegaan. Hij kwam daar heel monter en opgewekt aan, blij er weer eens een paar dagen uit te zijn. Hij zag er goed uit en had prima eetlust. Naar zijn gewoonte ging hij na zijn middagdutje even zwemmen in de rivier. Later tijdens zijn ziekte vertelde hij me dat hij zich toen een beetje stijf in de spieren voelde. De avond heeft hij gezellig doorgebracht met de paters Hoogland en Dijker.
De volgende dag, 2 april, is hij na het ontbijt aan zijn ontspanning begonnen, n.l. zijn lievelingswerk: het snoeien van de fruitbomen. Voor de middag heeft hij zijn laatste brief getikt voor pater Spobeck om de missieprocuur te bedanken voor het zenden van een kerstpakket. In de namiddag werd afgesproken om ‘s avonds "Limburg allein" en ook enkele gregoriaanse platen te draaien. Voor het souper echter begon Jan zich koortsig te voelen; aan tafel was alle eetlust verdwenen en had de typische verschijnselen van een malaria- aanval. Jan is naar bed gegaan en is er niet meer van opgekomen. De thermometer gaf aan 39.6, terwijl Jan lag te rillen van de kou onder 2 dikke dekens. Na kinine geslikt te hebben, maakte hij een goede nacht. De volgende morgen koorts: 40.4. Jan ontving de H. Communie op bed. De koorts bleef aanhouden. Toen Jan in de loop van de avond hoorde, dat er een boot van het boswezen in Bika overnachtte, gaf hij te kennen dat hij graag met deze boot naar Putussibau wenste vervoerd te worden. Donderdag morgen in alle vroegte heeft Jan van deze gelegenheid gebruik kunnen maken op zijn laatste reis naar Putussibau. Hier is de zuster aanstonds begonnen met kinine- en penicilline- injectie, vanwege het gevaar van influenza, die hij reeds vroeger ‘n keer had


   90   91   92   93   94