Page 96 - geschiedenis
P. 96

82 SMM in Indonesië 1939-2005
de constituties. Pater provinciaal, aangesteld door pater generaal, kon weinig doen zonder zijn goedkeuring.
Pater L'Ortye was als superior religiosus van de Borneo-Missie uit- genodigd om aanwezig te zijn bij het provinciaal kapittel van 1952. Uit het verslag blijkt dat er meer openheid was. Wat er gebeurde, kon gelezen worden in het kapittelverslag. Over Borneo lezen we het volgende:
"Pater L'Ortye las aan het kapittel zijn ontroerend rapport voor, dat ons allen in bewondering bracht over het begin van deze missie, over het zware, heldhaftige werken van deze missionarissen, vooral in de jaren van oorlog, isolement en bezetting en nationale omschakeling".
Verder staat in het verslag dat in het jaar 1952 er 23 montfortanen werkzaam waren op Borneo, 19 paters en 4 broeders. Ook lezen we dat het gebrek aan krachten de vraag deed oprijzen: "Is dit aantal krachten voldoende voor een gebied zo groot als Sintang"?
Pater L'Ortye ging wat graag in op die vraag om te bewijzen dat de congregatie hoognodig meer krachten moest uitzenden naar Borneo. Hij betoogde:
"Mijn overkomst naar het kapittel heeft ons gedwongen een post tijdelijk te sluiten, omdat we het niet langer aandurfden P.Voncken langer dan drie jaar veraf alleen te laten zitten. Om een eind te maken aan de eenzaamheid van P. vd Vleuten werd Guus Wintraecken overgeplaatst naar Nanga Serawai met het gevolg dat de Sepauk- en Belitang-rivieren, waar reeds beginnende christen- centra zijn, ten prooi liggen voor de protestanten, die posten in de buurt hebben. Wanneer we hier even over nadenken dat bij onze komst in 1939 de protestanten één dominee in ons gebied hadden en dat nu op zes posten met minstens 12 dominee's en domina's. Hebben wij aldus het ons toevertrouwde pand bewaard?
Pater L'Ortye raakt ook even het plan aan om een missieprocuur in Pontianak te openen.
"Aan Mgr. van Valenberg is reeds sedert twee jaar een procuur toegzegd in Pontianak; jarenlang zijn de Capucijnen ons in alles terwille geweest, doch we kunnen niet altijd misbruik maken van hun behulpzaamheid. Die toezegging is destijds gedaan met volledige toestemming van de H.E.P. Provinciaal Theunissen en nu is door de H.E.P. Visitator uitdrukkelijk beloofd dat dit jaar in november een pater te Pontianak de procuur zal openen. Hoe zullen we dit kunnen zonder nieuwe krachten?"
Pater superior sprak ook over het recht van verlof voor confraters en zei hierover:
"Zo stilaan wordt het tijd aan de verlofgangers te denken; doch zoals de postbezetting nu is, lijkt dit onmogelijk. Als drie mensen op een post zijn kan men desnoods voor een jaartje zich met twee behelpen; doch als er maar twee zijn is dit zeer moeilijk en wat dan als er maar eentje op een post zit. Op het ogenblik hebben we nog drie posten waar slechts één priester voor beschikbaar


   94   95   96   97   98