Page 98 - geschiedenis
P. 98

84 SMM in Indonesië 1939-2005
voorziet in het onderhoud van de missionarissen en de Kerkelijke Overste de lasten draagt van het missiewerk. Alle officiële subsidies van Rome of Regering zijn voor Mgr. De Superior reg. krijgt de misintenties, salarissen van broeders of paters door Mgr. betaald voor productief werk en voor het overige zou de missieprocuur moeten bijspringen.
Tot nu toe heeft voor onze Bomeo-Missie gegolden zoveel mogelijk voor het Missiewerk en voor ons eigen onderhoud zo weinig mogelijk."
Op geen enkele post is een ijskast, dit zou voor een doelmatige huis- houding absoluut nodig zijn; niemand heeft een radio, voor mensen van alles afgesloten zou dat zelfs de goede Père Montfort goedvinden.
Buiten Sintang is op geen enkele post een motorbootje; als de superior op stap wil kan hij de motorboot van Mgr. te leen vragen of anders dagen met een roeibootje op stap. "Zolang boven vernoemd contract nog niet opgezegd is, zou men zich kunnen afvragen of de superior regionaal geen aanspraak kan maken op de aanvulling van het jaarlijks tekort op de begroting."
Hoe ziet de toekomst van het missiewerk in Borneo eruit? Pater L'Ortye noemt enkele factoren die een vlugge massa-bekering in de weg staan. Als eerste sta-in-de-weg noemt hij het verkeersprobleem: geen wegen, zo goed als geen motorboten; onbevaarbare rivieren, zowel de missionaris als de bevolking is aangewezen op een roeiboot of te voet de afstanden af te leggen. Een ander probleem is de dunne en zeer verspreide bevolking. Dorpen van 50 tot 80 zielen, uren van elkaar verwijderd. Dus zeer moeilijk om centra te vinden voor schooltjes met voldoende voedingsbodem. De scholen zijn tot nu toe de normale weg tot bekering. Veel schooltjes hebben nog geen catechumenen opgeleverd omdat ze pas geopend zijn en we eerst wat vaste voet in zo'n streek moeten krijgen.
Een ander punt is de Amerikaanse zending die nu reeds zes posten heeft in onze prefectuur met minstens twaalf Amerikaanse dominees of domina's. Tot nu toe heeft de zending niet dezelfde sympathie van de Dajaks als de missie; dit komt hoofdzakelijk omdat ze niet voldoende doet voor het onderwijs en zich tevreden stelt met bijbelschooltjes. Wel doen ze veel aan medische hulp en liefdadigheid. Toch brengt die zending veel schade aan de missie, hele streken gaan voor ons verloren en vooral ook door de verwarring die ze ook onder de katholieken brengt. Maar ondanks alles is de Islam een groter en gevaarlijker vijand van de missie op Borneo. Hoe weinig de doorsnee Maleier ook van zijn godsdienst kent, hij is een zeloot of ijveraar voor zijn godsdienst vooral in zijn strijd tegen het christendom dat hij op alle mogelijke manieren tracht tegen te werken, te bestrijden en te belasteren. Met de ongelooflijkste praatjes trachten ze de Dajaks, bij wie ze een grote invloed hebben, van school en kerk verwijderd te houden. "De aanblik van de pastoor maakt je blind, of hij haalt het hart uit jullie lichaam en eet dat in de kerk op.


   96   97   98   99   100