Requiemviering zaterdag 5 november 2022 om 11:00 uur

In de Montfortkapel in Oirschot en de St. Remigiuskerk in Schimmert, herdenken wij traditiegetrouw onze overleden broeders, paters, zusters en familieleden. Op beide plaatsen gebeurt dat op zaterdag 5 november om 11:00 uur. Na de viering worden de graven gezegend. Wat Oirschot betreft nog iets bijzonders, want daar is het gehele kerkhof gerenoveerd en hierbij wordt uitdrukkelijk stil gestaan.

Na afloop van de plechtigheden is eenieder uitgenodigd voor de koffietafel. In Schimmert in ‘Brasserie Bie-Ein’, in het Gemeenschapshuis aan het Oranjeplein 10 (met de auto goed bereikbaar / te voet circa 15 min. lopen) en in Oirschot in ‘Brasserie Montfort’.

Indien u wilt deelnemen aan één van beide vieringen, wordt u vriendelijk verzocht u vóór 25 oktober a.s. aan te melden bij het provincialaat. Dit kan per e-mail provincialaat@montfortanen.nl of telefonisch op nummer 043 – 206 50 02.

De montfortanen hopen u op 5 november 2022 in Oirschot of Schimmert te mogen begroeten.