Lettergrootte   A A A

Schilderingen

over het leven van Montfort

Schilderingen Jaap Min

over Montfort

In de gebedsruimte van een vormingshuis voor toekomstige missionarissen - in de kapel bij het voormalig klooster in Oirschot - is het bijna vanzelfsprekend, dat de stichter van de montfortanen, dochters der Wijsheid en broeders van St. Gabriël de Heilige Montfort als voorbeeld en ideaal wordt voorgesteld aan de hand van zes fresco’s op het priesterkoor.

Jaap Min, de schilder van deze fresco`s heeft  in de vijftiger jaren enige tijd vertoefd in Oirschot en geprobeerd door te dringen in de mentaliteit van Louis Grignion, de priester uit Montfort, die zelf zo dringend om priesters heeft gebeden en dat ook anderen heeft gevraagd.

Wie meer wil weten over de gepassioneerde liefde van deze vriend van het Kruis, moet zijn ‘Brief aan de vrienden van het Kruis’ eens lezen. Zijn hele leven heeft deze priester alle onbegrip, verzet en tegenwerking weten te integreren in zijn verbondenheid met de Jezus Christus aan het kruis. Hij geloofde zozeer in de vruchtbaarheid van de verbondenheid met de lijdende Christus, dat hij in alle eerlijkheid kon zeggen: “Geen kruis, wat een kruis!”Hij leefde van de woorden: “Als iemand achter mij aan wil komen, laat hij met zichzelf breken en Mij volgen”. In zijn meer theologische verhandeling van “De liefde van de Eeuwige Wijsheid”, getuigt Montfort van zijn diepe overtuiging, dat het kruis een wezenlijk facet is van de weg, die Jezus ging en van de weg, die ook zijn waarachtige volgelingen zullen gaan. De drie thema’s uit het leven van Montfort:

                    Maria en de ware Mariaverering
                    De verkondiging en dienstbaarheid
                    De roep om medewerkers-missionarissen