Lettergrootte   A A A

Seksueel misbruik

seksueel misbruik en de religieuze instituen

Maatregelen rond seksueel misbruik en geweld en de religieuze instituten

Je hoort en leest zoveel over de misstanden die in het verleden hebben plaatsgevonden, dat het goed is een en ander op een rijtje te zetten. De KNR heeft een overzicht gemaakt met de geschiedenis van de golf van aanklachten tot nu. We laten u graag zelf lezen hoe integer ze ermee zijn omgegaan en gedaan hebben wat ze konden.

Misbruik en geweld in RKkerk

Naar aanleiding van het rapport Deetman

Schaamte, woede, verslagenheid en medeleven… Dat zijn de gevoelens die elkaar afwisselen, als we horen welke ernstige en levenslange verwondingen zijn aangericht door misbruik van macht in combinatie met het niet beheersen van seksuele driften. Ook in montfortaanse kring is dat helaas het geval geweest. De toenmalige oversten, en ook confraters die op de hoogte waren, hebben daar niet altijd adequaat op gereageerd. Ten onrechte is lange tijd gedacht  dat met bovennatuurlijke middelen ontaarde seksuele driften overwonnen konden worden. Dat is een van de redenen waarom in het verleden nauwelijks of niet rigoureus is opgetreden tegen misbruikplegers. Maar dat is beslist geen excuus voor een onvergeeflijke fout.

U, die deze woorden leest en zelf slachtoffer bent, bieden wij onze oprechte excuses aan voor het schrijnende leed dat een van onze confraters u heeft aangedaan. Uit contacten met slachtoffers in en buiten de montfortaanse kring hebben wij ervaren hoe diep dit leed kan zijn en hoezeer daardoor de levensvreugde is vernietigd.

Als u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek met mij, in de hoop dat dat kan helpen het leed enigszins te verzachten, en bijdraagt aan heling van de wonden, bel mij dan. Als provinciaal overste maak ik graag tijd voor een gesprek met u: 013 – 590 51 34. Wilt u een andere montfortaan spreken, neem dan contact op met het provinciaal secretariaat: 043 – 608 82 00 of provincialaat@montfortanen.nl 

Namens de Nederlands montfortanen,

Peter Denneman smm,
provinciaal overste

Hieronder een link naar de brief die de gezamenlijke ordes en congregaties (KNR) liet uitgaan na het verschijnen van het rapport Deetman.

open brief aan de slachtoffers van seksueel misbruik