Lettergrootte   A A A

Sint Hubertus Kunstcentrum

Vanaf 18 oktober 2015 is de Sint Hubertuskerk en het Kunstcentrum elke derde zondag van de maand open voor bezoekers. Belangstellenden kunnen zowel de kunst in de kerk als het montfortaans erfgoed bewonderen. Als u wilt, is er informatie en uitleg over kunstwerken, kunstenaars en het ontstaan van de kerk mogelijk. Bovenden kunt u kennis nemen van het werk van de H. Montfort en de montfortanen in de loop der tijden. De uitgestelde kunstvoorwerpen leggen een verbinding tussen heden en verleden.

U bent van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur op de derde zondag van de maand. Voor meer informatie: www.kunstcentrumgenhout.nl

Er wordt geen entree geheven, maar een gift is welkom voor het instand houden van het museum1