viering op 24 mei a.s.

In het kader van het Europees Montfortjaar 'EurHope_20' bezoeken generaal overste Luiz Stefani en generaal raadslid Marco Pasinato de Nederlandse provincie van 23 t/m 30 mei. De start van de visitatie is officieel op zondag 24 mei met een eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Remigiuskerk in Schimmert. Hou de website in de gaten voor meer informatie!