Lettergrootte   A A A

Vroenhof

Bijna in hetzelfde tempo waarin in deze jaren de instroom van jonge mensen drastisch inzakt, groeit het aantal ouder wordende confraters. Begin jaren 1960 doet zich de behoefte voelen aan een speciaal huis voor bejaarde en hulpbehoevende confraters. In Hoensbroek, waar sinds langere tijd oude confraters woonden, is de accommodatie slecht. Eerst denkt men het noviciaatshuis in Meerssen daarvoor in te richten en het noviciaat ergens anders onder te brengen. Twee jaar lang zoekt men zonder resultaat naar een geschikt gebouw voor de novicen. Dan komt de gedachte op aan een nieuw noviciaat op het terrein van het oude noviciaat, maar de gemeente Meerssen weigert een bouwvergunning af te geven. In 1963 komt er onverwachts een aanbod van de Kleine Zusters van St. Jozef te Heerlen, die van plan zijn hun klooster ‘Huize Vroenhof’ in Houthem-Sint Gerlach te ontruimen. Dat blijkt de oplossing.

In 1964 gaat het noviciaat naar Vroenhof en wordt het voormalige noviciaat in Meerssen ingericht voor oudere confraters. Op 31 mei 1967 wordt Vroenhof getroffen door een hevige brand. Het noviciaat verhuist naar Oirschot, waar huisoverste Carl Bilo tot voorlopig novicemeester wordt aangesteld. Vroenhof wordt ingrijpend hersteld tot rusthuis voor oudere en zieke confraters, waar hand- en spandiensten worden verleend door broeders als Vincent van Rulo en Louis-Marie Bemelmans. De plechtige inzegening heeft plaats op 1 november 1969. Het complex in Meerssen, waar vanaf 1887 het noviciaat was ondergebracht en sinds 1928 in een ander deel het provincialaat was gevestigd, wordt verkocht aan de gemeente Meerssen die het geheel zal slopen om er nieuwe huizen te kunnen bouwen.