Lettergrootte   A A A

Wim Wester

in memoriam

Op 8 september 2017 overleed in Blantyre, Malawi

Wim Wester

montfortaan

Willem Ferdinand Wester werd geboren op 12 oktober 1927 in Heerhugowaard. Hij komt in 1943 naar het kleinseminarie in Schimmert en legt na een jaar noviciaat zijn eerste geloften af in Meerssen op 8 september 1951. Na zijn studie op het grootseminarie in Oirschot is Wim op 31 maart 1957 priester gewijd en krijgt al gauw een benoeming voor Malawi. Hij heeft er tot aan zijn emeritaat in 2000 als missionaris gewerkt. In 2014 blijkt Wim meer verzorging nodig te hebben en verhuist hij naar de zusters in Newlands. Hij overlijdt op zijn 66e professiedag op 8 september 2017 in het Seven Day Adventist Hospital in Blantyre, op 89-jarige leeftijd.

Al heel vroeg is bij Wim het verlangen ontstaan om missionaris te worden. Hij is dan ook zeer content als hij na zijn priesterwijding en een pastoraal jaar in Leuven naar de missie in Malawi kan vertrekken. In 1958 begint zijn missionarisleven op de missiepost van Neno. Er volgen nog zeven andere missieposten, waar Wim pastor is voor wie hem zijn toevertrouwd. Naast het verkondigen van het evangelie in woord en daad is Wim op technisch vlak kundig. Menigeen heeft daarvan mogen profiteren. Zijn actief missiewerk eindigt in 2000 op de missiepost van Njuli. Niet dat hij nu gaat rusten. Vanuit zijn inmiddels eigen gebouwd huis in Njuli verleent hij zo lang het gaat assistentie in buurtparochies. Bij zijn huis heeft Wim een kleine kapel gebouwd waar hij zondags met de mensen uit de buurt de eucharistie viert. Trombose en reumatiek plagen hem van tijd tot tijd, laat Wim mij in 2012 weten, maar aan terugkeren naar Nederland denkt hij niet. ‘De zon, de mensen hier en niet te vergeten de halve eeuw Malawi leiden tot dit besluit’, schrijft hij. ‘Het belangrijkste van alles is mij geestelijk voor te bereiden, leren me over te geven aan de nooit nalatende liefde van God.’

 

In januari 2014 krijg ik van de toenmalige overste Louis Nkukumila te horen dat het niet langer verantwoord is dat Wim op zichzelf woont en dat hij meer verzorging nodig heeft.  Met Jeu Jenniskens bezoek ik eind februari Wim en we zoeken een plek in Newlands en helpen hem verhuizen. Daar krijgt hij de nodige verzorging en aandacht. Dat Wim met de montfortanen verbonden blijft, daar zorgt de communiteit van Nantipwilli voor. De confraters van daar houden Wim nauwlettend in de gaten en zorgen ook voor ziekenhuisopname. Zij omringen hem, geven de ziekenzalving en helpen hem zo de hevige pijnen te verdragen. In de vroege ochtend van 8 september overlijdt Wim in vertrouwen op ‘de nooit nalatende liefde van God’.

Wij hebben Wim herdacht in de eucharistieviering op het feest van de Geboorte van Maria, 8 september, toen we in Vroenhof samen waren om de jubilarissen, van wie Wim er een was, te vieren.In Nantipwilli werd op 9 september de plechtige uitvaartdienst gehouden met aartsbisschop Thomas Msusa als voorganger en in aanwezigheid van vele montfortanen en vrienden en bekenden van Wim. Daarna is Wim begraven op het kloosterkerkhof van Nantipwilli.

In Wim verliezen we een hartelijk, tevreden broer, zwager, oom, confrater. We zijn hem dankbaar om wie Wim was en wat hij voor ons heeft mogen betekenen. God en medemens waren inderdaad zijn heil en licht.

Bijzonder dankbaar zijn we onze confraters van Malawi, in het bijzonder Louis Nkukumila, Felix Mabvuto Phiri,  Peter Makina en Nobert Tukwatanise  Zij hebben Wim de zorg, aandacht, pastorale begeleiding geschonken die hij nodig had. Dankbaar zijn we ook naar onze confrater Mgr. Thomas voor de vele malen dat hij Wim heeft bezocht.

Valkenburg a/d Geul, 11 september 2017

 Peter J. Denneman smm

provinciaal overste