Bijbelmarathon 2015

Ooit zoiets gehoord!

Onder dit motto gaan van 3 tot en met 15 augustus a.s. ruim 70 zusters, broeders, paters en geassocieerden van een twintigtal ordes en congregaties in Limburg een Bijbelmarathon houden in de Basiliek van O.L.V. Sterre der Zee in Maastricht.

Ze hebben de drukste vakantieweken en de drukst bezochte kerk van Limburg uitgekozen om de bijbel van A tot Z voor te lezen. Dat doen ze in het kader van het Jaar van de Religieuzen, om zo te benadrukken dat – hoe verschillend van opdracht ze ook zijn- zij in wezen allen dezelfde missie hebben: het uitdragen van de Blijde Boodschap. In vroeger eeuwen deden ze dat door geduldig ‘monnikenwerk’: het overschrijven van die bijbel. Nu gebeurt dat in velerlei vormen en op eigentijdse wijze in woord en daad. De bijbelmarathon is een wijze van uitdrukken dat het uiteindelijk om dit Boek is begonnen.  

Iedereen is welkom om in de basiliek aan het O.L.Vrouweplein te Maastricht voor korte of langere tijd te komen luisteren: van maandag tot en met zaterdag in de twee eerste weken van augustus, tussen 10.00 en 17.00 uur. Het voorlezen wordt af en toe onderbroken door een kort muzikaal intermezzo. Medereligieuzen zullen als gastvrouw/heer aanwezig zijn om informatie aan te reiken en eventueel in gesprek te gaan over de huidige betekenis van de bijbel én van het leven en werken van religieuzen. 

Ook de montfortanen doen mee en wel op dinsdag 4 augustus van 10.00 - 13.30 uur. Welkom!