Berg en Dal (1949)

In 1949 wordt in Berg en Dal een nieuw huis gesticht onder de naam ‘ O.L.V. van Fatima’. Het dient enerzijds als onderkomen voor confraters die studeren aan de Nijmeegse universiteit, anderzijds als secretariaat voor de Mariale Werken in Nederland. Naast In Slagorde begint dit secretariaat ook met de organisatie van bedevaarten naar Lourdes. Later komen daar bedevaarten naar Fatima, Rome en Israël bij.

Na een periode van inzinking gaan in 1972 de bedevaarten weer goed. Het begeleiden van bedevaarten wordt een vast onderdeel van de montfortaanse pastorale taak. Het aantal reizen naar Lourdes vermindert gestaag, maar de reizen naar Rome en vooral het Heilig Land lopen goed. Tot 2001 kent het ‘reisbureau’ goede jaren. Wel wordt steeds duidelijker, dat er over een aantal jaren onvoldoende confraters zijn om de reizen te begeleiden. Geleidelijk worden leken aangetrokken die de vlag moeten overnemen. Ook wordt samenwerking gezocht met een andere organisatie, waarbij steeds duidelijker de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB) in Den Bosch in beeld komt. Met ingang van 1 januari 2003 wordt besloten het op te heffen. Het huis in Berg & Dal wordt verkocht in 2005.