Oirschot (1903)

In 1903 wordt voor 20.000 gulden kasteel Bijsterveld in Oirschot gekocht als scholasticaat. Overste Jean Péré en 19 fraters arriveerden op 26 oktober 1903. Het scholasticaat kende in de eerste jaren nog de klassieke opbouw: twee jaar filosofie en vier jaar theologie. In 1908 was dat aantal tot 44 gestegen en bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog telde het scholasticaat ruim 60 fraters. Vrijwel alle Franse scholastieken gingen toen terug naar hun vaderland in verband met eventuele legerdienst. Na de oorlog zijn vier van hen een jaar lang terug geweest. Ook zij konden het toenemende gebruik van de Nederlandse taal niet keren In oktober 1928 is het zilveren jubileum van het scholasticaat Bijsterveld gevierd. Het scholasticaat heeft op dat moment 163 priesters voortgebracht: 101 Nederlanders, 44 Fransen, 2 Duitsers, 2 Belgen, 1 Deen en 1 IJslander (en 12 seculieren). Ze werken in: Vancouver, IJsland, Denemarken, Colombia, Vaupes, Haïti, Nyasaland en Mozambique. En beginjaren dertig wordt het klooster uitgebreid met de bouw van de linkervleugel, die direct aansloot op de buitenkapel. In het scholasticaat wonen in 1947 14 paters, 10 broeders met 3 postulanten en 66 scholastieken. Hoogtepunt van het jaar was de viering van de heiligverklaring van Montfort. Tussen 1958 en 1967 beginnen 124 fraters aan de filosofie. Het hoogste aantal (22) in 1958, het laagste (4) in 1967. Aan de theologie beginnen in dezelfde periode 127 fraters. Tot 1966 slinkt het aantal tot 33.

Vanaf september 1966 doen de montfortanen mee met het Gemeenschappelijk Instituut Theologie (GIT) in Tilburg. In 1966 verlaten de Belgische en de Duitse scholastieken Oirschot om hun studies voort te zetten in hun eigen land. Voor de Belgen had dat te maken met de oprichting van een eigen vice-provincie, terwijl de Duitse confraters streefden naar een meer eigen gezicht. Vanuit Oirschot verhuist de jongerengroep in 1969 naar Tilburg, zowel theologiestudenten als niet-theologiestudenten. Er zijn twee groepen samengesteld, die elk in twee naast elkaar gelegen flatgebouwen twee woningen betrekken in de Kapelmeesterlaan te Tilburg-Stokhasselt. 4 Studenten zijn priester geworden, 3 broeders leggen hun eeuwig geloften af. Oirschot wordt weer een montfortaans centrum, als het provincialaat er in 1972 wordt gevestigd. In 2003 wordt groots gevierd dat de montfortanen honderd jaar in Oirschot wonen. In 2009 wordt het klooster verkocht aan de gemeente Oirschot. Op 11 december 2011 verlaten de laatste montfortanen het klooster Bijsterveld.