Heilig Landstichting (1922)

In 1922 nemen de montfortanen werk aan op de Heilig Landstichting bij Nijmegen. Hun klooster wordt ingezegend op 23 april 1923. Vanaf dat moment zijn montfortanen beschikbaar voor de Heilig Landstichting. In 1940 komt de Heilig Landstichting in financiële moeilijkheden, o.a. door de terugloop van het aantal bezoekers vanwege de oorlogssituatie. In 1943 loopt het groepsbezoek verder terug. Veel verenigingen zijn ontbonden en er zijn minder mogelijkheden om gezamenlijk te reizen. Wat overblijft, is het geven van lezingen en het publiceren van geschriften. Op 2 april 1948 wordt het zilveren jubileum van de montfortaanse aanwezigheid op de Heilig Landstichting gevierd. Het bijbelpark wordt in deze jaren bezocht door 80.000 tot 100.000 mensen. De bezoekers komen uit Nederland, België en Duitsland, maar ook uit Frankrijk, Denemarken, Zwitserland en in Duitsland gelegerde Amerikaanse militairen. Er zijn maar weinig scholen in het land die niet minstens één keer de Landstichting bezochten.

Al vanaf 1964 worden vanuit de H. Landstichting Bijbelse Oriëntatiereizen georganiseerd en begeleid. Vanuit Oostenrijk gaat men met autobussen annex slaapwagen via Turkije naar het Midden Oosten. In 1969 ontstaat er een bijbelteam, dat in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting (KBS) conferenties en studiedagen verzorgt voor onderwijzers en priesters om het bijbelse fundament van het geloof te verstevigen. Er wordt gewerkt voor de KRO en voor de KBS. Dit werk komt in de plaats van de rondleidingen op de Landstichting. In 1969 vindt ook een ingrijpende verandering plaats op het gebied van de tijdschriften die geleidelijk helemaal in montfortaanse handen waren gekomen. Naast ‘t Heilig Land verschijnt vanaf 1953 ook het meer volkse Boek der Boeken. In 1968 wordt een nieuw tijdschrift uitgebracht. Het resultaat is Schrift. Het eerste nummer verschijnt in 1969. Het bestaat nog steeds. In 1996 wordt het klooster Stella Matutina verkocht.