Nieuwsarchief

GENERAAL KAPITTEL 2023

Generaal Kapittel 2023

publicatie: 26/04/2023

De 3e missionaris uit Indonesië werd op 31 maart jl. verwelkomd in Nederland.

De montfortanen zijn verheugd u kennis te laten maken met Pater... Lees verder....

publicatie: 03/04/2023

MENEER PASTOOR

Uitzenddatum film ‘MENEER PASTOOR’ donderdag 30 maart 2023 om 22:18 uur EO op NPO2

publicatie: 20/03/2023

BDNL-bijeenkomst in Nederland

Bijeenkomst van de Belgische-, Duitse- en Nederlandse montfortaanse missionarissen in... Lees verder....

publicatie: 21/02/2023

350-jarig jubileum van het geboortejaar van Louis Marie Grignion de Montfort

Op 31 januari 2023 vierden de montfortanen het 350-jarig jubileum van het geboortejaar... Lees verder....

publicatie: 09/01/2023

Uitstapje montfortanen en medewerkenden naar Kessel-Lo (België) op 28 september 2022

IN CAUDA VENENUM

Het was een mooie dag en een mooi uitstapje naar het... Lees verder....

publicatie: 28/09/2022

Goed om samen te vieren

Jubilarissendag 8 september 2022

Op het feest van Maria Geboorte kwamen (bijna) alle... Lees verder....

publicatie: 20/09/2022

Zondag 3 juli 2022 viert Genhout feest!

De dag begint om 9:00 uur met de jaarlijkse sacramentsprocessie en een heilige mis in de... Lees verder....

publicatie: 02/06/2022

Verslag visitatie door pater Marco Pasinato

Visitatie van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Montfortanen van 7 t/m 12 april 2022 door pater Marco Pasinato (assistent van het Generaal Bestuur in Rome).

publicatie: 26/04/2022

Opening expositie Genhout op 24 april 2022 te 14:00 uur

‘In de voetsporen van Montfort’ is de titel van de nieuwste expositie van het... Lees verder....

publicatie: 11/04/2022

vervolg ontmoeting smm-missionarissen uit België, Duitsland en Nederland

Van 4 tot en met 6 april 2022 vond, na meerdere malen uitgesteld te zijn vanwege Covid-19 maatregelen, eindelijk een vervolg ontmoeting plaats van de jonge missionarissen uit België, Duitsland en Nederland (BDNL). Dit keer in het klooster in Marienheide (Duitsland).

publicatie: 07/04/2022

Benoeming overste communiteit Schimmert

Met het overlijden van Gir Op ’t Veld op 5 november 2021 kwam een einde aan een lang en... Lees verder....

publicatie: 25/11/2021

Zegenen nieuw monument bij ‘SMM-Memorial’ door pater Peter Denneman smm

Na de Requiemviering van zaterdag 6 november 2021 werden op het kloosterkerkhof ‘Op de Bies’ in Schimmert behalve de graven, ook 4 nieuwe menhirs gezegend. De 1e menhir herinnert aan de Dochters der Wijsheid, waar ter wereld ook begraven. Op de 2e en 3e menhir staan de namen van de in Oirschot begraven confraters. Op de 4e menhir staan de namen van de herbegraven confraters van Voorschoten.

publicatie: 07/11/2021

Terug in het voormalig Grootseminarie in Oirschot

Velen kennen het voormalig Grootseminarie in Oirschot. In 2009 is het geheel verkocht en eind 2011 is de laatste groep bewoners verhuisd naar het klooster Vroenhof in Valkenburg a/d Geul. In de periode daarna is het complex grondig verbouwd en gerenoveerd. Onder de naam ‘Landgoed Groot Bijstervelt’ staat er nu een complex van gebouwen waar je kunt wonen met de nodige zorgvoorzieningen, indien gewenst.

publicatie: 07/10/2021

Afscheid John van Oss als pastoor

John van Oss, een geliefd en bekend gezicht in de parochies van Schimmert en Genhout, heeft afscheid genomen van zijn parochianen. Van 1973 tot 1984 was hij kapelaan in de St. Remigiusparochie van Schimmert, van 1983 tot 10 oktober 2021 pastoor van de St. Hubertusparochie van Genhout en van 1994 tot 26 september 2021 pastoor in de St. Remigiusparochie van Schimmert.

publicatie: 28/09/2021

Mariacantieken van Montfort in de St. Laurentiuskerk te Dongen op 12 september 2021 om 15:30 uur

De Mariacantieken van Montfort, ooit gezongen voor pelgrims, worden op zondag 12 september 2021 in de St. Laurentiuskerk te Dongen gezongen.

publicatie: 07/06/2021

Ad interim bestuurslid Charles Leta

Charles Leta (1986) is na een stemronde onder de Nederlandse confraters in januari 2021, gekozen als raadslid van het provinciaal bestuur tot aan het kapittel dat onder voorbehoud gehouden zal worden op 15 en 16 juni 2021. Hiermee vervangt hij Simon Kuijten die op 16 december 2020 is overleden.

publicatie: 23/02/2021

Nieuwe communicatiemiddelen in onze gelederen

Stefan Musanai en Charles Leta, die sinds oktober 2018 lid zijn van onze montfortaanse groep, brengen nieuwe communicatiemiddelen in onze gelederen.

publicatie: 07/05/2020

officiële mededeling m.b.t. EurHope_20

Rome, 18 maart 2020

Hopelijk zijn jullie goed gezond. Ik begin deze brief met een... Lees verder....

publicatie: 19/03/2020

Opening Europees Montfortjaar

Op 31 januari 2020 waren op het generalaat in Rome alle oversten met 1 broeder van iedere Europese entiteit aanwezig bij de start van 'EurHope_20'.

publicatie: 10/02/2020

ontmoeting smm-missionarissen uit België, Duitsland en Nederland

Op 17 oktober vond een tweede ontmoeting plaats in Vroenhof van missionarissen uit België, Duitsland en Nederland (BDNL).

publicatie: 30/10/2019

Installatie Stefan Musanai en Charles Leta

Zondag 20 oktober 2019 (Wereldmissiedag) werden in de parochies St Hubertus in Genhout en St. Remigius in Schimmert Stefan Musanai en Charles Leta als kapelaan geïnstalleerd.

publicatie: 30/10/2019

nieuwe kapel in Atibaia, Brazilië

Op 1 december, begin van de Advent, zullen we de kapel, toevertrouwd aan de bescherming van Moeder Theresa van Calcuttá en aan onze stichter de Heilige Montfort, inzegenen.

publicatie: 30/10/2019

installatie Stefan en Charles

publicatie: 03/10/2019

Montfortaanse Jubilarissendag

publicatie: 29/08/2019

De eerst bijeenkomst van de BDNL Montfort-missionarissen

De eerste bijeenkomst van de Belgische, Duitse en Nederlandse (BDNL) jonge Montfort- Missionarissen werd gehouden in Leuven- België op 23-25 Mei 2019.

publicatie: 29/05/2019

Retraite 2019

De jaarlijkse retraite had dit jaar als thema ‘Ooit werd ik geroepen’ en vooral van de vraag naar wat die roeping vandaag nog betekent. Terugkijkend op je geroepen leven zie je veel dat verdwenen is, afgebroken of verbrokkeld. Wat ooit waardevol was wordt door jezelf niet meer zo beleefd en wat nog waardevol voor je is wordt vaak door anderen niet herkent.

publicatie: 28/05/2019

Wie loopt er weg met Maria

Op 22 maart 2019 zijn gedachten uitgewisseld over bovenstaande titel. Wat betekent Maria in deze tijd? En wat betekende ze in het verleden? Waar komen alle verschillende beelden en aandachtspunten van Maria vandaan?

publicatie: 26/03/2019

Jubileum van pater Op 't Veld

Op 27 maart 2019 is Gir Op ’t Veld 70 jaar priester.

publicatie: 26/03/2019

afscheid Jacob Sijm

Op 19 februari 2019 nam Jacob Sijm officieel afscheid als rector van het zorgcentrum Saenden in zijn woonplaats Zaandam. Samen met Floris van Bunschoten, pastoor van de parochie Zaanstreek Zuid en provinciaal overste Peter Denneman ging hij voor in deze laatste viering.

publicatie: 20/02/2019

Opname CD Mariacantieken

Op 9 februari 2019 is in het Theo Driesseninstituut in Helmond de nieuwe CD opgenomen met Mariacantieken van Montfort.

publicatie: 12/02/2019

Studie- en inspiratiedag: Wie loopt er weg met Maria?

Studie- en inspiratiedag op 22 maart 2019

publicatie: 24/01/2019

'Wie loopt er weg met Maria'

Het motto van de meest recente Nacht van de Theologie stelde optimistisch vast dat God terug is in Nederland. En rondom kerstmis schreef ds. Carel ter Linden, dat de teksten over de geboorte van Jezus voor velen nog springlevend zijn. Dat strookt wellicht met het voorstel van de Montfortanen aan Luce om een studie- en inspiratie-dag te organiseren over de stand van zaken rondom de Mariadevotie.

publicatie: 14/01/2019

mgr. Thomas Msusa op tv

Komende dinsdagmiddag 15 januari van 16.20 – 17.00 is op NPO2 de uitzending met onze montfortaanse aartsbisschop van Blantyre

publicatie: 11/01/2019

symposium

Het motto van de meest recente Nacht van de Theologie stelde optimistisch vast dat God terug is in Nederland.....

publicatie: 10/01/2019

Toewijding op 8 december

Jaarlijks, ook dit jaar, op 8 december, de dag dat Maria ja zei tegen de Engel op de vraag of ze bereid was Gods zoon te dragen, leggen de leden van de Nederlandse provincie van de montfortanen de Toewijding af.

publicatie: 28/11/2018

Aankomst Indonesische missionaris

Vanavond komt de eerste Indonesische missionaris aan in Nederland. Zijn naam is Stefan Musanai(1983). Hij is geboren in Liwut op Flores.

publicatie: 23/10/2018

Opening tentoonstelling

Op zondag 19 augustus 2018 vond in St Hubertuskunstcentrum in Genhout de opening plaats van een tentoonstelling van montfortaanse kunstenaars. Getoond worden o.a. werken van Thei Hustin smm, Wim Johannesma, Jean Kamps en John van Oss smm.

publicatie: 23/08/2018

Inzegening SMM-Memorial

Op zaterdag 28 april 2018 werd het SMM-Memorial ingezegend op het kloosterkerkhof (Op de Bies) in Schimmert.

publicatie: 31/03/2018

Erelid van het koor Geulklanken

op 3 december 2017 in het klooster Vroenhof in Houthem

publicatie: 28/12/2017

Vrijdag 8 december 2017

Op het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis komen we samen in het klooster Vroenhof in Valkenburg om gezamenlijk als entiteit in de eucharistieviering de Toewijding uit te spreken.

publicatie: 09/08/2017

Provinciaal Kapittel 2017

In het Bezinningscentrum van de zusters Onder de Bogen in Maastricht vindt op dinsdag 7 en woensdag 8 november 2017 het laatste deel plaats van ons provinciaal kapittel.

publicatie: 08/08/2017

Requiemviering

Op zaterdag 4 november 2017 is er om 11.00 uur de jaarlijkse montfortaanse requiemviering in zowel de Remigiuskerk in Schimmert als in de Montfortkapel in Oirschot.

publicatie: 07/08/2017

Jubilarissendag 2017

Op vrijdag 8 september, het feest van Maria Geboorte komt de Nederlandse provincie samen in het klooster Vroenhof in Valkenburg en vieren de jubilarissen van dit jaar.

publicatie: 06/08/2017

Programma Open Kloosterdag 2017

In het weekend van 10 en 11 juni zetten zo’n veertig kloosters verspreid over het land een deel van het weekend hun deuren weer open.

publicatie: 15/05/2017

Ad de Keyzer gesproken recensie

enhout
8 december 2016

Mondelinge recensie van
GODS LIEFDE VOOR MENSEN DOET ME... Lees verder....

publicatie: 10/12/2016

PRESENTATIE van BOEK en CD over en met cantieken van Montfort

Op 8 december, 15.00 – 17.00 uur, vond de presentatie plaats van het boek Gods liefde voor mensen doet me dichten en zingen en de CD Gods liefde voor mensen doet ons zingen in St-HubertusKunstCentrum in Genhout.

publicatie: 10/12/2016

Gods liefde voor mensen doet me dichten en zingen

een boek over en CD met cantieken

publicatie: 21/11/2016

Uitzending gemist?

Op 28 april 2016 was het precies 300-jaar geleden dat hun stichter Louis-Marie Grignion de Montfort overleed. In 1881 kwamen zijn volgelingen als asielzoekers in Schimmert aan en daarom werd voor deze plek gekozen om te vieren. L-1 was erbij en maakte deze reportage.

publicatie: 31/05/2016

documentaire

uitzending op L1

publicatie: 24/05/2016

Viering 300 jaar Montfort

SCHIMMERT - Op 28 april 2016 is de 300ste sterfdag Louis-Marie Grignion de Montfort herdacht.

publicatie: 11/05/2016

In de voetstappen van Montfort

De boekjes zijn te bestellen en/of hier te downloaden

publicatie: 09/03/2016

Activiteiten 300 jaar sterfdag 2016

We herdenken dit jaar dat 300 jaar geleden onze stichter overleed. Hierbij alle activiteiten die nog komen op een rij.

publicatie: 08/03/2016

Bijbelmarathon

publicatie: 20/07/2015

Bijbelmarathon 2015

Limburgse religieuzen lezen de bijbel voor

publicatie: 16/07/2015

open Kloosterdag 2015

Vanwege het jaar van het Godgewijde Leven – uitgeroepen door Paus Franciscus – werd er in Nederland weer een Open Kloosterdag gehouden. Op verzoek van het Provinciaal Bestuur hebben we Kerk en pastorie van Genhout open gesteld op zondag 14 juni 2015.

publicatie: 04/06/2015

opening Montfortjaar en tentoonstelling

Op 2 mei 2015 wordt in Genhout (Nederland) de viering van 300 jaar sterfdag geopend voor de Nederlandse provincie van de smm, samen met de Belgische en Duitse confraters, zusters dochters der Wijsheid en broeders van St. Gabriël.

publicatie: 18/05/2015

Montfortaanse spiritualiteit

Op de feestdag van Maria Geboorte, 8 september, is in Vroenhof het boek 'In de voetstappen van de Gekruisigde' gepresenteerd

publicatie: 10/09/2014

Nieuw boek: In de voetstappen van de Gekruisigde

Op 8 september 2014 vond in het klooster Vroenhof in Valkenburg aan de Geul de presentatie plaats van het boek In de voetstappen van de Gekruisigde.

publicatie: 29/08/2014

paus Franciscus en Montfort

voorbereiding Tercentenary

publicatie: 12/06/2014

symposium

vrijdag 17 oktober 2014 Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

publicatie: 07/05/2014

open Kloosterdag

Op zaterdag 10 mei 2014 zijn er weer verschillende kloosters in Nederland die hun deuren openstellen voor publiek.

publicatie: 07/05/2014

viering 298e sterfdag Montfort

publicatie: 24/04/2014

generaal bezoek

Bijna drie weken zijn generaal overste Santino Brembilla en bestuurslid Dwi Watun op bezoek geweest bij hun confraters in Papoea Nieuw Guinea.

publicatie: 24/04/2014

Pasen

woordje van de provinciaal overste

publicatie: 17/04/2014

Malawi

publicatie: 27/03/2014

feest in Schimmert

65 jaar priester

publicatie: 27/03/2014

op reis

Van 20 februari tot 5 maart 2014 waren provinciaal overste Peter Denneman en Jeu Jenniskens, provinciaal econoom, op bezoek in Malawi.

publicatie: 19/02/2014

Open brief

Open brief aan het bezield verband

publicatie: 05/12/2013

Kapel ingewijd

nieuwe kapel ingewijd

publicatie: 05/12/2013

Montfortaan wordt aartsbisschop

oud-leerling Nederlandse missionarissen benoemd tot aartsbisschop

publicatie: 04/12/2013

Gezamenlijke toewijding

Montfortanen in Nederland vieren gezamenlijk de toewijding

publicatie: 04/12/2013

Geraakt door de nederigheid van God

Spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort Wiel Logister smm

publicatie: 19/11/2013

Montfortaanse missie

Na de viering van ons kapittel, dat begon op de dag van de zaligverklaring van Johannes Paulus II

publicatie: 14/11/2013

Toewijding

Op zaterdag 8 december vierde de Nederlandse provincie gezamenlijk het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen

publicatie: 14/11/2013

Symposium op 27 april 2013

Symposium 27 april 2013 in de Montfortkapel in Oirschot.

publicatie: 27/04/2013

Radio-interview

Op zondag 7 april 2013 werd een interview uitgezonden op Radio Kik

publicatie: 07/04/2013

Boekpresentatie 25 maart

De montfortaanse familie was bij elkaar op een koude maandag - 25 maart 2013 - in Valkenburg a/d Geul

publicatie: 25/03/2013

Montfortkapel website

Op 24 januari 2013 is de web-site van de Montfortkapel in Oirschot van start gegaan.

publicatie: 24/01/2013