Privacy

Privacy statement

De Nederlandse Provincie van de congregatie van de montfortanen heeft een website waarvoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is.
De heer Peter J. Denneman, provinciaal overste, houdt toezicht op alle informatie gepubliceerd op de website.

De website wordt gebruikt voor verstrekking van algemene informatie. Deze informatie betreft géén informatie van personen, vallende onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien namen van personen vermeld zijn, is voorafgaand aan plaatsing hiertoe toestemming voor verkregen, en zal indien noodzakelijk deze toestemming vastgelegd worden.

Op verzoek van betreffende personen zal de vermelding direct verwijderd worden.

Gegevens die ten grondslag liggen aan hetgeen op de website vermeld is, zullen niet met derden gedeeld worden en, indien niet meer relevant, direct uit het eventuele digitale/papieren archief verwijderd worden.

De website van de montfortanen maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Contact n.a.v. Privacy statement website:
Provincialaat van de montfortanen
Vroenhof 87
6301KE Valkenburg
provincialaat@montfortanen.nl
043-2065002