Haagsche Schouw (1933)

In 1933 vestigden de montfortanen zich aan het Haagsche Schouw, toen de gemeente Voorschoten. De houten noodkerk wordt gekocht en met kerst wordt het nieuw gebouwd klooster betrokken door 8 montfortanen. Er komt een moes- en fruittuin, een duiventil, konijnenhok en fazantenkooi. Op 1 januari 1943 wordt de kerk tot zelfstandig rectoraat verheven onder de titel Maria, Middelares van alle Genaden. En er wordt een nieuwe kerk gebouwd, die op 15 augustus 1949 wordt ingewijd.  September 1951 wonen 22 studenten met 4 leraren in het tijdelijk kleinseminarie. In 1955 verhuizen de studenten naar Beresteyn. Van 1967 tot 1972 is het provincialaat in het klooster gevestigd.

Eind 1975 verkopen de montfortanen na 42 jaar het klooster aan de Zusters Dominicanessen van Bijdorp Voorschoten.