Nederlandse Vice-Provincie per 1 juni 2022

Statuswijziging naar Nederlandse Vice-Provincie met ingang van 1 juni 2022. Besluit Conseil Général Extraordinaire (CGE), gehouden in Rome van 17 t/m 21 mei 2022.

bekijk PDF

Op 17 mei 2022 werd de CGE geopend door generaal-overste, pater Luiz Augusto Stefani smm. Dit geschiedde door middel van een Heilige Mis in de Domus Aurea in Rome.

Tijdens de 5-daagse bijeenkomst van het Generaal Bestuur en de oversten van alle entiteiten wereldwijd, werd o.a. gestemd over de aanvraag van de Nederlandse Provincie tot statuswijziging naar Vice-Provincie. Peter Denneman smm vertelt dat vermindering van het aantal confraters en afname van bestuurskracht, de redenen zijn dit wijzigingsverzoek in te dienen en verzekert de deelnemers dat de montfortaanse missie in Nederland door zal blijven gaan. Er volgt een uitwisseling van hartverwarmende en vooral dankbare reacties jegens de confraters van de Nederlandse Provincie:

Columbia: Enrique Velasquez zet de toon en spreekt als verantwoordelijke van één van de dochters van de montfortaanse missionarissen uit moederland Nederland. Hij drukt zijn erkentelijkheid uit en maakt duidelijk dat er nog veel overblijft van wat de Nederlanders gebracht hebben: er zijn Nederlands klinkende namen van straten en pleinen, over enkele paters wordt nog steeds gepraat, zij maken deel uit van het collectief geheugen en blijven leven in het hart van de mensen.

Engelssprekend Afrika: Paul Lonely Mashonga spreekt als overste van Malawi en maakt duidelijk dat de Nederlandse missionarissen een grote rol hebben gespeeld in het ontstaan van de missie in Malawi: ‘Wij zijn gesticht door de Nederlandse missionarissen’, zegt hij. Met grote dank om wat jullie naar ons toe gebracht hebben en wat jullie voor ons nog blijven betekenen.

Peru-Brasil: José Angel: alles wat er nu is in Brazilië is door Nederlandse missionarissen begonnen en sommigen zijn vaak teruggekeerd omdat ze er hun hart verloren waren, anderen zijn tot op hoge leeftijd gebleven.

India: Peter Mascarenhas laat horen dat er een nauwe samenwerking is geweest die sterk gewaardeerd wordt. Achteraf stelde hij ook de vraag: “Is er vandaag vooruitzicht voor de toekomst?”.

België: Jos Van den Bergh: toen kardinaal Mercier 100 jaar geleden om de montfortanen uit Nederland bedelde, was de reden dat er in Leuven een grote beweging ontstaan was rond de broederschap Maria koningin van de harten (met priester Poppe). Montfort was door zijn geschriften bij ons bekend geworden vooraleer er montfortanen aanwezig waren, al waren de Franse montfortanen door België getrokken (D’Hoppe is er een spoor van gebleven) om naar Schimmert toe te komen. Wij voelen nog steeds de afkomst en verbondenheid en zijn nooit echt helemaal los geweest van Nederland. Wij hebben grote hulp gehad van hen, ook de laatste jaren. Het aandeel van de Nederlanders in de Belgische groep is aanzienlijk geweest en gebleven, omdat enkele Nederlanders bij ons ook Belg zijn geworden (in 1966). Op zijn minst zijn wij van Nederland een ‘jongere broer’ gebleven, met dank om de vertrouwde band die er nog is en blijft.

Indonesië: Anton Tensi noemt zijn provincie een toch bijzondere dochter van de montfortanen uit Nederland, daar zijn nog duidelijk de sporen van. De missionarissen hebben zich echt toegewijd om mogelijk te maken wat er nu bestaat aan opleiding, wat er gegeven is, financieel en spiritueel.

Portugal: Amilcar José Alves Tavares komt met lof over de montfortaanse missionarissen in Portugal, waar méér dan 30 verschillende broeders uit Nederland als missionaris gekomen zijn. Hij is zelf missionaris geweest in Brazilië en heeft de kwaliteit van de missionarissen ook daar gekend.

Frankrijk: Paulin Ramanandraibe is ook vol lof over de montfortaanse missionarissen uit Nederland.

 

De aanvraag wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Dit houdt in dat de statuswijziging naar Nederlandse Vice-Provincie met ingang van 1 juni 2022 in werking treedt.

Openingsmis Conseil Général Extraordinaire in Rome: https://www.youtube.com/watch?v=lswgAFQYn9Y

Slot gebed Conseil Général Extraordinaire:  https://www.youtube.com/watch?v=N_U5XyaulXQ