Tilburg-Stokhasselt

Vanaf september 1966 doen de montfortanen mee met het Gemeenschappelijk Instituut Theologie (GIT) in Tilburg. Van montfortaanse zijde doceren er Bilo, Bertrand, de Grunt, Voncken, Jean van Osch en Alleman. Vanuit Oirschot verhuist de jongerengroep, zowel theologiestudenten als niet-theologiestudenten, in 1969 naar Tilburg. De belangrijkste reden voor die verhuizing is dat enkele jongeren al twee jaar lang in een kleinere leefruimte willen wonen, aangepast aan hun sociale, religieuze en educatieve behoeften. Het zijn tien theologie- en drie niet-theologiestudenten. Verdeeld over twee groepen betrekken twee woningen in de Kapelmeesterlaan de nieuwbouwwijk Tilburg-Stokhasselt. De 1e groep stopt in 1972, de 2e een jaar later.

De Montfortparochie in de Tilburg-Stokhasselt krijgt een echte kerk in 1971. Door de aanwezigheid van verschillende montfortanen komt een bloeiende parochiegemeenschap tot stand.