Valkenburg Lb (1964)

Bijna in hetzelfde tempo waarin de instroom van jonge mensen daalt, groeit het aantal ouder wordende confraters. Begin jaren 1960 doet zich de behoefte voelen aan een speciaal huis voor bejaarde en hulpbehoevende confraters. In Hoensbroek, waar oude confraters wonen, is de accommodatie slecht. Eerst denkt men het noviciaatshuis in Meerssen daarvoor in te richten en het noviciaat ergens anders onder te brengen. Twee jaar lang zoekt men zonder resultaat naar een geschikt gebouw voor de novicen. Dan komt de gedachte op aan een nieuw noviciaat op het terrein van het oude noviciaat, maar de gemeente Meerssen weigert een bouwvergunning af te geven. In 1963 komt er onverwachts een aanbod van de Kleine Zusters van St. Jozef te Heerlen, die van plan zijn hun klooster ‘Huize Vroenhof’ in Houthem-Sint Gerlach te ontruimen. Dat blijkt de oplossing.

In 1964 gaat het noviciaat naar Vroenhof en wordt het voormalige noviciaat in Meerssen ingericht voor oudere confraters. Op 31 mei 1967 wordt Vroenhof getroffen door een hevige brand. Het noviciaat verhuist naar Oirschot. Vroenhof wordt ingrijpend verbouwd tot rusthuis voor oudere en zieke confraters. De voorkant wordt klooster. Van 1974 tot 1994 functioneert het gedeelte aan de Putweg als kloosterbejaardenoord (KBO) van meerdere congregaties. In eind 2011 verhuizen provincialaat en archief naar Vroenhof.