algemeen

Montfort wordt stichter van drie congregaties: dochters der Wijsheid, de montfortanen en de broeders van St. Gabriël.

Dochters der Wijsheid
Zo heet een gebedsgroep arme en gehandicapte vrouwen in het armenhuis van Poitiers. Op een gegeven moment worden Marie-Louise Trichet en Catherine Brunet lid van de groep. Als de directie besluit de groep op te heffen, blijven Marie-Louise en Catherine in het armenhuis wonen en werken. Pas in 1713 neemt Montfort stappen in de richting van een congregatie. Hij vraagt de twee vrouwen in La Rochelle een school voor arme meisjes te beginnen. Weldra gaan ze ook voor armen en zieken werken. Montfort denkt aanvankelijk aan de naam ‘Dochters van de Voorzienigheid’ maar kiest later voor Dochters der Wijsheid. De congregatie telt momenteel 1150 zusters die leven en werken in 18 landen. Website: www.fdlsagesse.org

Broeders van St. Gabriël

Al vroeg werkt Montfort samen met broeders o.a. in de catechese. Als de montfortanen eigen huizen krijgen, worden de taken van de broeders steeds huiselijker. Dat verandert begin 1800, als de generaal overste Gabriël Deshayes (vandaar hun naam) een zelfstandige broedercongregatie sticht volgens de spiritualiteit van Montfort, met onderwijs als speciale opdracht. Ze werken momenteel in 32 landen en tellen 1138 leden. Website: www.stgabrielinst.org

 

Montfortanen

In de regel van 1713 spreekt Montfort van ‘priester-missionarissen van het Gezelschap van Maria’. Montfort noemt zichzelf ‘priester-missionaris van het Gezelschap van de Heilige Geest’. Na zijn dood is er ook sprake van ‘de Mulotijnen’. Lange tijd werkt een klein gezelschap rondom Saint-Laurent. De anti-religieuze maatregelen van de Derde Republiek in 1880 blijken het lot van de congregatie te bezegelen. Noodgedwongen verspreidt de congregatie zich buiten Frankrijk, o.a. in Haïti (1871),  Nederland (1881), (Canada (1883) en vandaar in Afrika.

Er zijn zo’n 802 montfortanen in 31 landen. Website: www.montfortian.info