Lettergrootte   A A A

Welkom bij de montfortanen

Volgelingen van Louis-Marie Grignion de Montfort

Montfortanen zijn volgelingen van Louis-Marie Grignion de Montfort. Priester in Bretagne, Frankrijk, die zich voelde  aangetrokken tot een soort kluizenaarsleven, maar door het zien van de noden van de kerk, koos hij bewust voor de verkondiging. Zijn werk, met name onder de armen, zieken en verstotenen was te groot voor hem alleen. Montfort vroeg dan ook om een ‘klein en arm gezelschap van goede priesters…’.

Geruime tijd na zijn dood (in 1716) is er zo’n klein en arm gezelschap ontstaan, dat uitgroeide tot een wereldwijde congregatie, vertegenwoordigd in alle werelddelen. De congregatie kent een hiërarchische structuur. Het (internationale) generale ( hoofd-)bestuur is gehuisvest in Rome. Nederland is een zogenaamde provincie, in grote mate zelfstandig met een eigen bestuur, gevestigd in Valkenburg Lb. Het merendeel van de Nederlandse provincie woont in Nederland,twee missionarissen in Brazilië en een in Malawi.