Generale raad

Op 11 mei 2017 kiest het generaal kapittel Luiz Stefani (1959) als generaal overste. Luiz wordt montfortaan op 10 januari 1982 als lid van de Nederlandse provincie in Brazilië.  Na zijn priesterwijding werkt hij als pastor in Jardim Rincão, São Paulo en in João Monlevade in het roepingenpastoraat, spirituele vorming en montfortaanse missie in Latijns-Amerika en de Caraïben. Luiz is missionaris in Uchiza, Peru, een paar jaar in Rome en keert in 2011 terug naar Brazilië naar de parochie Santa Rosa de Lima in Perus, São Paulo. In 2013 wordt hij overste van de entiteit Peru/Brasil.

Marco Pasinato (1966) is geboren in Italië en wordt montfortaan op 5 oktober 1966. Hij werkt in het roepingenpastoraat in Verona, in het jongerenpastoraat, is overste en verantwoordelijk voor de vorming van het scholasticaat in Rome en daarna  overste van het Franstalig noviciaat in Montfort sur Meu.

Wismick Jean Charles (1963) is geboren in Haïti en montfortaan op 8 september 1990. Hij is o.a. directeur van het Mariaal Centrum, studeert psychologie en counseling. Naast pastor is hij novicemeester en directeur van een school.

Arnold Suhardi (1972) is geboren in Los Baba op Flores, Indonesië. Hij wordt montfortaan op 15 augustus 1994. Arnold is begonnen als begeleider op het grootseminarie in Bandung en helpt bij de verhuizing en bouw van het nieuwe grootseminarie in Malang. Na zijn studie in Rome wordt hij gevraagd de internationale scholastieken in Rome te begeleiden. Op verzoek van het generaal bestuur is Arnold naar de montfortaanse parochie Saint Esprit in St. Laurent-sur-Sèvre verhuisd om zich te richten op de montfortaanse spiritualiteit.

Rozario Menezes (1969) is geboren in Viragpet, Karnataka in India. Hij wordt in 1992 montfortaan en werkt vanaf 2000 in Papoea Nieuw Guinea. Op 10 oktober 2018 benoemt paus Franciscus hem tot bisschop van het bisdom Lae in Papoea Nieuw Guinea.

En dat betekent dat de volgende kandidaat tijdens de keuze op het generaal kapittel in 2017 wordt gevraagd. Dat is Felix Mabvuto Phiri (1973), geboren in Zambia en vanaf 15 augustus 2001 montfortaan. Hij geeft filosofie bij ICS, in Balaka (Malawi). Voor zijn doctoraal studie theologie studeert Felix in de VS. Daarna wordt hij overste van het International scholasticaat in Nairobi (Kenia) en doceert theologie aan het Hekima College. Sinds 2016 is hij delegatie-overste van het Engelssprekende Afrikaanse delegatie.

adres:
Viale dei Monfortani, 65
I-00135    ROMA
Italië
0039 – 06 305 0203
smm-sec@montfort.org
www.montfortian.info