Generale Raad

Op 9 mei 2023 kiest het Generaal Kapittel Dwi Watun, geboren in Jakarta Indonesië (1970), als Generaal-Overste. Dwi wordt montfortaan op 15 augustus 1992 als lid van de Provincie Indonesië. Dwi spreekt Bahasa Indonesisch, Engels, Frans en Italiaans en heeft reeds een lange staat van dienst in diverse functies binnen de Congregatie. Na zijn priesterwijding werkt hij o.a. als socius in het noviciaat in Bandung en als novicen meester in het noviciaat in Ruteng. Van 2009 - 2011 is hij Provinciaal-Overste van Indonesië en daarna Generaal-Assistent in Rome. De laatste jaren vervult Dwi de functie van rector in het scholastikaat in Indonesië.

Marco Pasinato, geboren in Italië (1966), wordt montfortaan op 5 oktober 1986. Hij werkt in het roepingenpastoraat in Verona, in het jongerenpastoraat, is overste en verantwoordelijk voor de vorming van het scholasticaat in Rome en daarna  overste van het Franstalig noviciaat in Montfort sur Meu. Sinds 2017 is hij Generaal-Assistent in Rome en tijdens dit Generaal Kapittel wordt hij herkozen en benoemd tot vicaris.

Jesús Cucho, geboren in Peru (1973), wordt montfortaan op 20 juli 1996. Hij behoort tot de Delegatie van Peru-Brazilië en is spiritueel directeur van het Ana Maria Javouhey College.

Paul Lonely Mashonga, geboren in Malawi (1977), wordt montfortaan op 15 augustus 2004. Hij is Delegatie-Overste van de Engelssprekende Afrikaanse Delegatie.

Prem Kumar, geboren in India (1977), wordt montfortaan op 31 mei 2000. Prem behoort tot de Vice-Provincie van India en is rector van het klein-seminarie.

 

adres:
Viale dei Monfortani, 65
I-00135    ROMA
Italië
0039 – 06 305 0203
smm-sec@montfort.org
www.montfortian.info