Eerste Paasdag

PAASZONDAG

Op deze zondag vieren de christenen het oudste en voornaamste feest van alle kerkelijke feesten: Pasen! Het is het feest van de Verrijzenis, Opstanding van Christus. Het is een verlossings-, vreugde- én vrede-feest. Sinds het jaar 325 wordt Pasen gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan of na de eerste lentedag op 21 maart.

De naam ‘Pasen’ is overgenomen van het Hebreeuwse woord ‘Pesach’ dat ‘sparende voorbijgang’ betekent. Zij herinnert aan de joden in Egypte, toen de verderfengel voorbijging aan die huizen waarvan de deurposten met het bloed van het paaslam bestreken waren, terwijl de verderfengel bij de Egyptenaren alle eerstgeborenen doodde.